Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy k našim produktům jsou vytvořeny v souladu s aktuálními předpisy. Jsou dostupné v několika jazycích. 

Bezpečnostní listy jsou poskytovány a platné pouze pro země, pro které byly vytvořeny. Za respektování uvedených informací a správné používání produktu je odpovědný konečný uživatel.