Kariéra

Vítáme vás!

Jsme rádi, že máte zájem o práci u společnosti Yara, a věříme, že se rádi dozvíte o tom, jaké je pracovat v naší společnosti!

Pracovní příležitosti ve společnosti Yara jsou stejně rozmanité jako její zaměstnanecká základna. Pojďte nám pomoci řešit některé z klíčových světových problémů!

Zásadou společnosti Yara je inzerovat všechny volné pracovní pozice. Všechny naše aktuálně volné pozice naleznete zde.

Výroba a zpracování

Výroba a zpracování

Je to oblast, ve které pracuje většina našich zaměstnanců. Zahrnuje všechny provozy v rámci jednotlivých závodů zabývajících se výrobou od surovin až po konečný produkt včetně manipulace s materiálem. 

Zahrnuje rovněž plánování a provádění údržby technologických celků, jakož i realizování technické podpory a projektů v rámci závodů.

Obchodní oblast

Obchodní oblast

Obchodní oblast se vztahuje na veškeré činnosti související s vytvořením přítomnosti značky výrobku prostřednictvím použití znalosti produktů, marketingu a odborných znalostí značky. 

Naši odborníci v oblasti prodeje a agronomové uplatňují své dovednosti a technické znalosti k vytvoření dlouhodobého zisku pro společnost Yara a spokojenost zákazníka. Kromě toho tato oblast zahrnuje vyhledávání dodavatelů, nákup a obchodování našich surovin a produktů třetích stran.

Dodavatelský řetězec

Dodavatelský řetězec

Naši zaměstnanci v dodavatelském řetězci koordinují výrobu, rozdělení a prodej produktů Yara a třetích stran. 

Mají na starosti plánování, manipulaci s materiály a dopravu surovin a produktů od zdrojů přes celý dodavatelský řetězec až k zákazníkovi a distributorovi. Tato oblast zahrnuje i veškeré činnosti související se zpracováním objednávky.

Rozvoj obchodu a růst

Rozvoj obchodu a růst

Zaměstnanci společnosti Yara pracující v této oblasti uplatňují své technické znalosti k vylepšení stávajících produktů, vývoji nových produktů či dodávce technologie s cílem rozšířit obchodní činnost v nových i stávajících trzích. 

Do této oblasti patří také projektové centrum společnosti Yara, kde probíhá zahájení, vývoj a realizace rozsáhlých projektů zaměřených na rozšiřování obchodního portfolia společnosti Yara. Dále máme zaměstnance pracující v oblasti strategie, inovací a Business Intelligence.

Odborné služby

Odborné služby

Protože se Yara podílí na všech částech hodnotového řetězce, je pro naši činnost důležité také řízení, vývoj a podpora všech výše uvedených pracovních oblastí. 

Zaměstnanci pracující v odborných službách mají obvykle zázemí v oblasti financí, personalistiky, obchodní administrativy, práva, financí, IS/IT nebo ve velmi důležité oblasti bezpečnosti.

Studenti a absolventi

Stáže, brigády a diplomové práce

Dostupnost stáží, brigád a diplomových prací je v současné době omezena. Zásadou společnosti Yara je oznamovat všechny kariérní příležitosti, a proto pod záložkou Volné pozice najdete dostupné stáže, brigády a témata diplomových prací.

Absolventi škol a univerzit

Zejména v oblasti provozu a zpracování přijímá Yara absolventy bez praxe nebo jen s několikaletou praxí.