Udržitelnost

Yara dodává řešení pro udržitelné zemědělství a životní prostředí. Jsme přední světovou společností aktivně reagující na globální problémy.

Yara je světovým lídrem v oblasti výroby a distribuce minerálních hnojiv. Přispívá tím k posílení globálních perspektiv a závazků. Naší snahou je vytvářet hodnoty pro všechny zainteresované strany včetně společnosti jako celku. 

Jsme přesvědčeni o tom, že realizovatelná ziskovost, celkový růst a ochrana životního prostředí jsou nezbytnou podmínkou další konkurenceschopnosti. Soukromé firmy jsou pro udržitelný rozvoj životně důležité, neboť udržitelnost je nezbytnou podmínkou životaschopnosti firem. 

Hlavní důraz klade Yara na vzájemnou provázanost potravin - zdrojů - životního prostředí. Ústřední myšlenkou naší snahy je udržitelný rozvoj zemědělství: lepší zabezpečení potravin se současným snižováním emisí a dopadů na životní prostředí, jakož i trvalé zaměření na rozvoj venkova. 

Při své hlavní činnosti se Yara zabývá problematikou udržitelného zemědělství a propojenosti potravin, klimatu, efektivního využívání zdrojů a vlivu na životní prostředí, a to prostřednictvím inovací, výzkumu a vývoje na globální úrovni i v rámci našich partnerských vztahů.

Odpověď na globální výzvy

Reakce společnosti Yara na globální problémy

Yara působí ve stále více vzájemně propojeném světě. Soukromé firmy se zabývají stejnými celosvětovými problémy jako celá společnost; v neposlední řadě se týkají růstu populace, nedostatku potravin a zdrojů a klimatických změn. Tyto problémy lze řešit pouze v globálním měřítku včetně zapojení firem.

Commitment and Policy

Závazek a zásady

Společnost Yara se v oblastech svého působení zavázala k transparentnosti a odpovědnosti při dodržování mezinárodních dohod a vnitrostátních právních předpisů.

Jak se zapojujeme

Jak se zapojujeme

Využití znalosti místních a regionálních trhů, jakož i globálního prostoru.