Vize a strategie

Další informace o záměru společnosti Yara určovat směr ve svém odvětví.

Vize a strategie

Naše vize

Naší vizí je určovat směr v našem odvětví s cílem stanovit průmyslové standardy a být pozitivní silou rozvíjející toto odvětví prostřednictvím výsledků a růstu. Naším posláním je usilovat o vyšší výnosy a zajišťovat tak dobré zisky zemědělcům, průmyslovým odběratelům, našim vlastníkům a společnosti jako celku. 

Zavázali jsme se k podpoře inspirující a inovativní pracovní kultury založené na naší vizi a poslání, Etickém kodexu, Programu etiky a dodržování předpisů a čtyřech základních hodnotách, kterými jsou: ambice, spolupráce, touha po poznání a odpovědnost.

Naše strategie

Naše firemní strategie je založena na ziskovém a udržitelném růstu a staví na bezkonkurenčním postavení na trhu, unikátním flexibilním podnikovém modelu spojeném s globální firemní příslušností. Strategie je plán společnosti na určování směru v tomto odvětví a dlouhodobé vytváření hodnot. 

Společnost Yara se zaměří na růst v oblasti dusíkatých hnojiv, dusíku pro průmyslové aplikace a získávání fosforu a draslíku na pokrytí potřeb společnosti Yara při výrobě NPK. Větší iniciativa bude zaměřena na zvyšování produkce v regionech se stálou dodávkou zemního plynu za konkurenceschopnou cenu pro výrobu čpavku, na zdroje fosforu a draslíku, rozšíření působnosti na rychle rostoucích trzích a podíl na upevnění postavení na vyspělých trzích. 

U všech kategorií růstu jsou významnými faktory rozsah, synergie a načasování spolu s důslednou finanční disciplínou.