Ostatní produkty

Yara Other Products

Yara spolupracuje s mnoha dalšími společnostmi, které vyrábejí hnojiva, aby doplnila své portfolio a mohla tak nabízet svým zákazníkům a pěstitelům komplexní plány výživy rostlin.

Pro společnost SQM, celosvětově největšího výrobce dušičnanu draselného, je Yara prodlouženou rukou na trhu. Yara od SQM také odebírá síran draselný, kyselinu boritou, dusičnan sodný, fosfáty močoviny a celou řadu vodorozpustných NPK hnojiv.

Yara usiluje o spojenectví se společnostmi, které mají respektované postavení na svých trzích a mohou nabídnout produkty, které splňují Yara standardy na kvalitu.

Nalezeno 12 produktů

DAM 30%N

DAM 390 s 30% N je kapalné dusíkaté hnojivo s močovinovým (N-NH2), amonným (N-NH4) a nitrátovým dusíkem (N-NO3).

NP 18-46 + 2S

DAP 18-46 je granulované NP hnojivo vhodné pro základní hnojení ozimů a jařin.

AMOFOS 12%N + 52%P2

Amofos je granulované NP hnojivo s amonným dusíkem (N-NH4) a vodorozpustným fosforem (P2O5) vhodné pro základní hnojení ozimů a jařin

PG MIX 14+16+18

PG MIX 14-16-18 je práškové NPK hnojivo s hořčíkem a stopové prvky určené pro přípravu profesionálních substrátů.

PK 18-10 +8S

PK 18-10 +8S +28CaO je granulované PK hnojivo vhodné pro základní hnojení ozimů a jařin.

PK 14-14 +4MgO +8S

PK 14-14 +4MgO +8S +22CaO je granulované hnojivo vhodné pro základní hnojení ozimů a jařin.

PK 20-30

PK 20-30 +12CaO je granulované PK hnojivo vhodné pro pro základní hnojení ozimů a jařin.

PK 25-25

PK 25-25 +12CaO je granulované PK hnojivo vhodné pro základní hnojení ozimů a jařin.

DRASELNA SUL 60%K2O

Draselná sůl 60% je granulované draselné hnojivo s vodorozpustným draslíkem (K2O) pro základní hnojení ozimů a jařin.