YaraMila® (NPK)

YaraMila

Výraz „Mila“ pochází ze staroseverského výrazu „mikla“, který znamená úspěch

YaraMila Powerbrand

Sortiment vícesložkových hnojiv s kombinací dusíku, fosforu a draslíku (NPK), tedy nejzákladnějších rostlinných živin, které pomáhají maximalizovat výnos a kvalitu plodin, se nazývá YaraMila®. Každé vícesložkové hnojivo YaraMila, ať už ve formě prillu nebo granulí, je navrženo tak, aby splňovalo specifické požadavky plodin.

Některá hnojiva YaraMila také obsahují sekundární živiny a mikroživiny nezbytné pro konkrétní plodiny. Může se jednat o hořčík (Mg), síru (S), bor (B), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), anebo zinek (Zn). Takové složení je pro pěstitele přínosem, protože poskytuje rovnoměrné rozložení živin, ať již při ruční nebo strojní aplikaci. Neexistuje žádné riziko oddělení jednotlivých živin během přepravy, manipulace nebo aplikace.

Hnojiva YaraMila jsou speciálně navržena pro vysoce hodnotné plodiny, jako je zelenina, ovocné stromy, vinná réva nebo trávník. 

Tyto produkty využívají vyvážený zdroj dusíku obsahující jak amoniakální, tak nitrátový dusík, kombinaci plně dostupných forem fosforu, což poskytuje delší a trvalejší dostupnost fosforu pro široký rozsah půdních typů, a volbu buď chloridu nebo síranu jako zdroje draslíku. 

Hnojiva YaraMila jsou základními stavebními kameny programů výživy rostlin společnosti Yara. Vzhledem k širokému spektru poměrů N:P:K a dostupnosti složení se sekundárními živinami a mikroživinami jsou tyto produkty nejvhodnější pro splnění požadavků rostlin prostřednictvím vyvážené a efektivní dodávky živin. 

Produkty YaraMila jsou vynikajícími nosiči pro sekundární živiny a mikroživiny a umožňují jejich přesnou a rovnoměrnou aplikaci v malých množstvích. Kromě toho je díky metabolickým synergiím a účinnějšímu složení příjem sekundárních živin a mikroživin z produktů YaraMila vyšší ve srovnání se samostatně aplikovanými jednosložkovými hnojivy.

Vyvážený N

Vyvážené složení dusíku hnojiv YaraMila vyhovuje specifickým potřebám jednotlivých plodin

Dusík je v produktech YaraMila přítomen ve 40–45 % jako nitrátový N a v 55–60 % jako amoniakální N v závislosti na výrobním procesu a na konkrétním složení. Vysoká koncentrace nitrátů je předpokladem pro výživu rychle rostoucích plodin a zajišťuje dobrý vývoj kořenů, zatímco amoniakální N je důležitý pro udržování nepřerušované dodávky dusíku. Produkty YaraMila na základě rovnosti dusíku jsou výrazně účinnější ve srovnání s hnojivy na bázi čistého amoniaku a močoviny a přinášejí lepší výnosy a kvalitu. Dobře načasovaná aplikace hnojiv YaraMila minimalizuje ztráty dusíku ve srovnání s ostatními NPK a jednosložkovými hnojivy. Zahrnuje méně ztrát živin a nižší dopady na životní prostředí.

Dostupný P

Hnojivo YaraMila poskytuje pro rostlinu optimální dostupnost fosforu

Veškerý fosfor v hnojivu YaraMila je pro rostlinu plně dostupný, a to jako ve vodě rozpustné ortho- a polyfosfáty a dikalcium fosfát rozpustný v citrátu amonném. Kombinace různých forem dává větší a déle trvající dostupnost fosforu pro plodiny v širokém rozsahu půdních typů. Kromě P rozpustného v citrátu amonném obsahuje granulované hnojivo YaraMila orthofosfáty, prillovaná forma YaraMila obsahuje navíc frakci polyfosfátů. Fosfor ve formě polyfosfátů může zvýšit příjem fosforu a výnos. V extrémních podmínkách pH je stabilnější než jiné zdroje fosforu. Složka polyfosfátů v prillovaném hnojivu YaraMila může mobilizovat Cu, Zn a Mn sekvestrací z nesnadno dostupných zdrojů v půdě.

Zdroj K

Hnojiva YaraMila poskytují pro vaše rostliny optimální formu a množství draslíku

Do našeho sortimentu hnojiv YaraMila patří také produkty na bázi MOP (chlorid draselný) a SOP (síran draselný). Volba typu produktu YaraMila by měla být založena na cílové plodině. Sortiment YaraMila na bázi SOP je speciálně vyvinut pro plodiny s nízkou toleranci chloridu t.j. jahody, hlávkový salát, rajčata, brambory, tabák, a některé okrasné rostliny. Produkty na bázi MOP jsou vhodné pro zbytek plodin. 

Draslík v hnojivu YaraMila stimuluje růst silných stonků a zvýšením tloušťky vnějších buněčných stěn zajišťuje odolnost vůči některým nemocem a škůdcům. Draslík také zlepšuje odolnost rostlin proti mrazu a suchu a je nezbytný pro vysoké výnosy a vysoce kvalitní ovoce. Dostatečná dostupnost draslíku má pozitivní vliv na velikost ovoce a poskytuje ovoce s vyšším celkovým obsahem rozpustných pevných látek (TSS). Vyvažování draslíku s dalšími dostupnými kationty v půdě je velmi důležité.

Prvotřídní prill a granule hnojiv YaraMila jsou odolné proti poškození při přepravě a skladování a umožňují přesné rozmetání

Tab 4.02 Image1

V návaznosti na výrobní proces vytváříme produkty YaraMila buď jako vysoce kvalitní prill nebo granule. Tyto produkty jsou podrobeny procesu třídění a povlakování, jehož výsledkem je konzistentní, vysoce kvalitní produkt. Proto mají produkty YaraMila vysokou mechanickou odolnost a pevnost v tlaku. Při správné manipulaci vedou tyto vlastnosti k potlačení tvorby prachu v dodavatelském řetězci během skladování, přepravy a aplikace hnojiv. Prill YaraMila se rozpouští rychleji a rovnoměrněji, než je tomu u jiných pevných hnojiv, a přináší tak více živin ke kořenům pro zvýšení efektu, lepší řízení příjmu živin a méně odpadu.

Směsná hnojiva versus komplexní hnojiva YaraMila

Všechna hnojiva YaraMila jsou kombinovaná a odpadá tedy riziko oddělení živin během přepravy, manipulace nebo aplikace. Složení hnojiv YaraMila byla speciálně navržena pro umožnění snadné a přesné strojní nebo ruční aplikace. V každé kuličce jsou kombinovány všechny živiny pro umožnění řízené aplikace. Naše granule jsou těžké a mimořádně uniformní pro přesnou aplikaci volným tokem. Snižuje se tím odpad a maximalizuje výnos plodin. Hnojiva YaraMila mohou být použita pro pracovní operace před výsadbou, do půdy mezi rostliny i na rostliny. 

Pěstitel může mít jistotu, že na etiketě je uvedeno přesně to, co je uvnitř. Vše je v jednom balení.

Nákladově efektivní

Hnojiva YaraMila poskytují lepší výnosy a kvalitu, což zvyšuje příjem zemědělce

Produkt YaraMila kombinuje vysoce účinné zdroje N, P a K pro vytvoření velmi nákladově efektivního hnojiva ve srovnání s jinými běžně dostupnými hnojivy. Zaměřujeme se na vytváření lepšího výnosu a kvality, a ne pouze na nižší ceny hnojiv. Pro celkový příjem zemědělce je proto hnojivo YaraMila lepší. 

Další výhodou je snadná manipulace a úspora nákladů na míchání a aplikaci. Hnojiva YaraMila jsou známa pěstitelům a prodejcům po celém světě pro svou stálou kvalitu z hlediska složení i manipulace, což silně přispívá ke zlepšení kvality plodin a výnosu.

Nalezeno 13 produktů

YaraMila NPK 20-7-10 +2MgO +4S

YaraMila NPK 20-7-10 +MgO +S je granulované hnojivo typu NPK vhodné pro jarní přihnojení ozimů a základní hnojení jařin.

YaraMila NP 26-14 +2S GRANULOVANE

YaraMila NP 26-14+2S je granulované NP hnojivo s obsahem amonného (N-NH4) a nitrátového dusíku (N-NO3) s vodorozpustným fosforem (P2O5).

YaraMila NPK 14-14-21

YaraMila NPK 14-14-21+B je kombinované hnojivo typu NPK pro základní hnojení ozimů.

YaraMila NPK 18-8-16

YaraMila NPK 18-8-16 je granulované hnojivo typu NPK vhodné pro jarní i podzimní aplikaci.

YaraMila NPK 15-15-15

YaraMila NPK 15-15-15 je granulované hnojivo typu NPK vhodné pro základní hnojení ozimů a jařin

YaraMila NPK 8-24-24

YaraMila NPK 8-24-24 +MgO +S s mikroprvky je granulované hnojivo typu NPK vhodné pro základní hnojení ozimů na podzim.