YaraTera™

YaraTera – vodorozpustná hnojiva

Rostoucí s každou kapkou.

A bag of YaraTera

Kompletní řada plně vodorozpustných hnojiv pro fertigaci (hnojivou závlahu), která společně s hnojivem YaraLiva CALCINIT a YaraTera software nabízí komplexní řešení pro fertigaci rostlin.

YaraTera nabízí širokou škálu plně vodorozpustných hnojiv k doplnění výživy s YaraLiva CALCINIT (vodorozpustný ledek vápenatý), zahrnující komplexní NPK, jednosložková hnojiva, cheláty a kapalná hnojiva. Pro dosažení maximálního výnosu a kvality je potřeba zvolit účinný zavlažovací systém.

Snadná manipulace s produkty a použití do široké množství plodin. 

Produkty YaraTera jsou také podporovány rozsáhlými znalostmi Yara pro aplikační strategie a související sadou nástrojů a služeb, které zemědělcům pomáhají při každodenních operacích. To vše dohromady přispívá k dosažení nejoptimálnějšího růstu rostlin a optimální návratnosti investice pro pěstitele.

Rozpustná jednosložková hnojiva

Vysoce rozpustné draselné produkty
YaraTera KRISTA K
YaraTera KRISTA K Plus
YaraTera KRISTA SOP

Volně tekoucí krystalické prášky s rychlým rozpouštěním poskytující vysoce kvalitní zdroje draslíku na bázi dusičnanu nebo síranu. Jsou ideální pro zvýšení dodávky K v plodinách s vysokým nárokem na draslík.

Vysoce rozpustné produkty s fosforem
YaraTera KRISTA MAP
YaraTera KRISTA UP
YaraTera KRISTA MKP

Vysoce kvalitní a čisté fosforové produkty, které obsahují také dusík (jako amonium nebo močovinu) a draslík ke zlepšení plodin ve všech půdních podmínkách pH.

Calcimag pytel hnojiva

Vysoce rozpustné produkty hořčíku 
YaraTera KRISTA MAG 
YaraTera KRISTA MgS 
Vysoce kvalitní zdroje hořčíku v kombinaci s dusíkem nebo sírou poskytují základní důležité živiny pro fotosyntézu.

Vysoce rozpustný dusičnan amonný
YaraTera AMNITRA je hnojivo s vysokým obsahem dusíku pro použití při fertigaci. Je charakterizován vysokým stupněm rozpustnosti a vysokou čistotou. Proto se může používat v jakémkoli typu fertigačního systému a na všech plodinách, které vyžadují vysoké dávky dusíku, nebo v kombinaci, když je třeba přidávat dusík.

YaraTera Ferticare

Vodorozpustná NPK

YaraTera KRISTALON a YaraTera FERTICARE jsou dvě nejkvalitnější řady vícesložkových produktů Yara. Výrobky v obou řadách obsahují vysoce kvalitní makro, sekundární a mikro prvky splňující živinové požadavky různých plodin.

YaraTera KRISTALON je určen pro plodiny s vysokou produkční hodnotou splňující požadavky na výživu v každé růstové fázi rostliny.

YaraTera FERTICARE obsahuje plodinově specifické produkty pro plodiny s vysokou hodnotou. . Je to koncept pro kompletní výživu v průběhu sezóny pouze jedním produktem YaraTera FERTICARE, YaraLiva CALCINIT a YaraTera KRISTA K. YaraTera DELTASPRAY je třetí řada vodorozpustných NPK hnojiv, která je určena pro plodiny rostoucí v zemi na poli a která splňuje požadavky pro takovýto druh pěstování.

Vysoce kvalitní rozpustné cheláty

TERA 0.0711 Image RexolinYaraTera REXOLIN a YaraTera TENSO jsou hnojiva obsahující mikroelementy v chelátových formách, , které zajišťují dostupnost požadované živiny až do úplného vstřebání rostlinou.

YaraTera™ Fertigation Software

Nově vyvinutý a inovativní online systém umožňuje výpočet nároků na výživu plodin v každém růstovém stádiu. Pro každou etapu je možné vytvořit plán vstupů, maximalizovat efektivitu aplikací a minimalizovat plýtvání výrobkem. Rozsáhlé portfolio produktů společnosti Yara umožňuje plnohodnotné a flexibilní řešení, které přináší přesně to, co v každé fázi vyžaduje plodina. Tento software je exkluzivně vyvinutý í pro společnost Yara a vyznačuje se snadnou obsluhou a rychlostí provozu.

Yara Water Solution

Systém Yara Water Solution umožňuje zemědělcům zavlažovat jen když je to opravdu nutné í a ušetřit tak 20-30% vody. Snímač vody Yara Water-Sensor vyhodnocuje stav vody v plodině měřením tlaku listu a doporučení pro zavlažování jsou přístupná prostřednictvím portálu společnosti Yara - MyYara. Oddělení výzkumu a vývoje společnosti Yara provádí í testovací provoz s cílem zlepšit aktuální kalibraci pro rozdílné druhy plodin. 

A výsledek? Úspory vody a energie, snížená údržba plodiny a udržovaný maximální výnos.

Megalab™ – Analytické služby

Analytické služby pomáhají identifikovat výživový stav plodiny v různých fázích růstu, a to i při zohlednění environmentálních podmínek. Analýza také zajišťuje včasnou identifikaci potenciálních problémů a předchází tak případným pozdějším nákladným nápravným opatřením.

Megalab je zabezpečená, internetová, výkladová a datová služba pro zemědělské analýzy. Systém Megalab, vyvinutý firmou Yara, pracuje 365 dní v roce, 24 hodin denně od roku 1990, a uvádí do praxe produktová doporučení pro zákazníky společnosti Yara. 

Megalab obsahuje srozumitelné výstupy pro každou plodinu. To znamená, že všechny získané výsledky vzorků jsou doprovázeny interpretací pro každou živinu zároveň s doporučením pro konkrétní hnojivo.

Fertigace

Nalezeno 1 produktů