YaraBela SULFAN (SULFAN 24% N+6%S)

YaraBela SULFAN (24 %N + 6% S + 7% CaO) je prémiové granulované dusíkaté hnojivo se sírou s vyváženým poměrem nitrátového (N-NO3) a amonného dusíku (N-NH4), se síranovou formou síry (S) a s vápníkem (Ca). Je vhodné pro jarní přihnojování ozimých obilovin a olejnin a rovněž jařin.

Produktové a bezpečnostní informace

Doporučení pro aplikaci

Doporučení pro jednotlivé plodiny

Obiloviny

Obiloviny: Opakovaně na jarní regenerační hnojení, produkční hnojení, příp. kvalitativní hnojení. Dávkování dle celkové potřeby N s ohledem na platné normativy pro hnojení N, dávky statkových hnojiv, předplodinu nebo objektivní diagnostické metody (Yara N-tester, Yara N-Sensor, ARR,...).

Poppy

Mák setý: 2 q/ha ve fázi 4.-8. listu.