YaraMila NPK 7-20-28 +2MgO +3S +MIKRO

YaraMila NPK 7-20-28 + 2Mg +3S +B, Fe, Mn a Zn je granulované kombinované hnojivo typu NPK vhodné k základnímu hnojení ozimů na podzim a to zejména řepky, a také k základnímu hnojení jařin.

Produktové a bezpečnostní informace