listopadu 14, 2018

Základní informace o nitrátové směrnici (aktualizace 2018)

Od: Yara Agri

Informace převzaty z http://www.nitrat.cz

Co je to nitrátová směrnice?

- předpis Evropské unie (91/676/EHS), vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství

- jeden ze zákonných požadavků na hospodaření, které jsou kontrolovány v systému kontroly dotací („cross compliance“)

- u nás je nitrátová směrnice uplatněna v § 33 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.)

- prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů (zkráceně NV č. 262/2012 Sb.)

Co to jsou zranitelné oblasti?

- zranitelné oblasti dusičnany, zkratka ZOD

- jsou to oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů

- jsou vymezeny v hranicích katastrálních území (k.ú.)

- vymezení zranitelných oblastí podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech

Jak se má hospodařit ve zranitelných oblastech?

- zemědělské hospodaření upravuje akční program nitrátové směrnice

- akční program podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech

- požadované způsoby hospodaření závisí na půdních a klimatických podmínkách

- k tomu je využito údajů o bonitaci půdy (bonitované půdně ekologické jednotky, BPEJ)

- zemědělci zařazení v registru půdy (LPIS) mají možnost získat v LPIS na Portálu farmáře informace o přikázaných způsobech hospodaření na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech

Jaký je harmonogram nitrátové směrnice?

Vymezení a revize zranitelných oblastí

- základní vymezení zranitelných oblastí: od 11.04.2003 (NV č. 103/2003 Sb.)

- první revize vymezení zranitelných oblastí: od 01.09.2007 (novela NV č. 103/2003 Sb. nařízením vlády č. 219/2007 Sb.)

- druhá revize vymezení zranitelných oblastí : od 01.08.2012 (nové NV č. 262/2012 Sb.)

- třetí revize vymezení zranitelných oblastí: od 01.08.2016 (novela NV č. 262/2012 Sb. nařízením vlády č. 235/2016 Sb.; technická novela nařízením vlády č. 351/2016 Sb.)

Akční program (požadavky na hospodaření)

- první akční program: 01.01.2004 - 03.04.2008 (NV č. 103/2003 Sb.)

- druhý akční program: 04.04.2008 - 31.07.2012 (novela NV č. 103/2003 Sb. nařízením vlády č. 108/2008 Sb.)

- třetí akční program: 01.08.2012 - 31.07.2016 (nové NV č. 262/2012 Sb. a jeho novela nařízením vlády č. 117/2014 Sb.)

- čtvrtý akční program: od 01.08.2016 (novela NV č. 262/2012 Sb. nařízením vlády č. 235/2016 Sb.; technická novela nařízením vlády č. 27/2018 Sb. zavádí dílčí úpravy od 01.03.2018)

Zdroj: http://www.nitrat.cz

Kompletní informace o nitrátové směrnici najdete na http://www.nitrat.cz.

Máte dotaz? Zajímají Vás ceny, termíny dodání, jaká hnojiva použít?