Yara N-Tester

Yara N-Tester je ruční zařízení, které umožňuje rychlé a snadné stanovení požadavků rostliny na výživu dusíkem během růstu.

Yara N-Tester je ruční zařízení, které umožňuje rychlé a snadné stanovení požadavků rostliny na výživu dusíkem během růstu.

To umožňuje rychle a přesně získat doporučení pro dané pole, která napomohou jemnému doladění aplikace hnojiv v průběhu vegetačního období. Získané výsledky vedou k vytvoření doporučení optimální dávky dusíku, čímž se zvyšuje ziskovost a snižuje negativní vliv na životní prostředí.

Zeptejte se přímo rostliny

Nutriční stav dané rostliny je rozhodující pro načasování a množství hnojiva. Pomocí zařízení N-Tester lze zjistit požadavky dané rostliny na dusík snadno, bezpečně a rychle přímo na poli. Požadavky na dusík nejsou nikdy stálé a mohou se z roku na rok a pro určité pole výrazně lišit.

Rozdělením hnojení dusíkem do více aplikací je možné optimalizovat množství dusíkatých hnojiv podle skutečných potřeb rostlin v daném roce a na daném poli. Analýza rostlin pomocí zařízení N-Tester poskytuje cenné informace o jejich aktuálním nutričním stavu. V případě obilnin lze vypočítat optimální množství dusíkatého hnojiva na začátku metání.

Použití zařízení N-Tester zajistí ekonomický úspěch

Vyhodnocení výhod použití zařízení N-Tester pro jemné doladění aplikace dusíkatých hnojiv bylo provedeno sérií polních pokusů. Aplikace správného množství dusíku má v případě obilnin výrazně pozitivní vliv na výnos a kvalitu zrna. Zajištění obsahu bílkovin v zrnu, který splňuje požadavky výkupců, může mít výrazný vliv na ziskovost dané plodiny. Pokusy prokázaly, že používáním zařízení N-Tester lze dosáhnout výrazného zvýšení obsahu bílkovin v zrnu.

Jak funguje zařízení N-Tester?

N-Tester stanovuje obsah chlorofylu v listu, který je přímo ovlivněn stavem dusíku v rostlině. Měření by mělo proběhnout ve středu listové čepele nejmladšího plně rozvinutého listu. Třiceti náhodnými měřeními z celé oblasti, která byla provedena pochůzkou po poli ve tvaru písmene „W“, se získá průměrná hodnota množství dusíku, které rostliny potřebují. Odvození doporučení pro hnojiva je možné pouze za předpokladu, že růst rostlin není omezen nedostatkem žádných dalších živin.

Měření provedená pomocí zařízení N-Tester jsou silně ovlivněna odrůdou dané plodiny a růstovou fází, ve které se nachází. N-Tester je proto je nutné zkalibrovat s ohledem na tyto rozdíly. Váš místní agronom by vám měl být schopen s touto kalibrací poradit a doporučit množství potřebného hnojiva v závislosti na naměřených hodnotách zařízení N-Tester.

Soubory ke stažení

Tabulky s odrůdovými korekcemi 2024

 

Software N-Tester Loader pro aktualizaci N-Testeru. Stáhnout N-Tester Loader (zip archiv)

 

ntester.png