Výživa rostlin

Hledáte cesty jak prostřednictvím správné výživy zvýšit výnos a kvalitu Vaší produkce, zlepšit zdraví vašich rostlin nebo potřebujete odpověď na konkrétní dotaz k výživě rostlin? Naši agronomové jsou připraveni Vám pomoci.

Pomůžeme Vám efektivně a odpovědně hospodařit

Společnost YARA Agri Czech Republic s.r.o. poskytuje komplexní služby ve výživě a hnojení polních plodin a speciálních kultur jako jsou sady a skleníky. Je dceřinou společností norské společnosti Yara, která je předním světovým výrobcem průmyslových hnojiv, stála u jejich zrodu a s výživou rostlin má více než 100 let zkušeností.

Portfolio nabízených hnojiv obsahuje granulovaná a kapalná hnojiva pro základní hnojení a přihnojování během vegetace. Významnou součástí nabídky jsou také formulovaná kapalná hnojiva k aplikaci na list pro polní plodiny i speciální kultury.

Nedílnou součástí nabídky společnosti Yara je také sdílení našich znalostí s výživou rostlin v podobě agronomického poradenství prostřednictvím našich zástupců nebo digitálních nástrojů, které Vám pomohou výživu lépe řidit.

Činnost společnosti Yara je úzce spjata s efektivní a trvale udržitelnou zemědělskou výrobou a produkcí potravin.