Vyrábíme minerální hnojiva a víme jak je efektivně využít.

S ohledem na profitabilitu vaší farmy a přírodu.

Společnost YARA Agri Czech Republic s.r.o. poskytuje komplexní služby ve výživě a hnojení polních plodin a speciálních kultur jako jsou sady a skleníky. Je dceřinou společností norské společnosti Yara, která je předním světovým výrobcem průmyslových hnojiv, stála u jejich zrodu a s výživou rostlin má více než 100 let zkušeností.

Portfolio nabízených hnojiv obsahuje granulovaná a kapalná hnojiva pro základní hnojení a přihnojování během vegetace. Významnou součástí nabídky jsou také formulovaná listová hnojiva pro polní plodiny i speciální kultury.

Nedílnou součástí nabídky společnosti Yara je také sdílení našich znalostí s výživou rostlin v podobě agronomického poradenství prostřednictvím našich zástupců nebo digitálních nástrojů, které Vám pomohou výživu lépe řidit.

Činnost společnosti Yara je úzce spjata s efektivní a trvale udržitelnou zemědělskou výrobou a produkcí potravin.

Agronomická doporučení do emailu zdarma

Naši agronomové působí v zemědělství celý svůj profesní život, znají jeho každodenní realitu a dokáží vám kvalifikovaně poradit a doporučit vhodné strategie pro výživu rostlin.

Nabízíme vám bezplatně jejich know-how prostřednictvím emailových doporučení k efektivní výživě rostlin. Rozesíláme je nepravidelně dle vývoje sezony a stavu porostů.

Využijte znalosti a zkušenosti našich agronomů ve svůj prospěch.

Přihlásit se k odběru