Komplexní metodika hnojení řepky ozimé

Yara je nejen významným výrobcem hnojiv pro pěstitele po celém světě, ale má také dlouholeté zkušenosti a znalosti v oblasti agrotechniky a pěstování řepky. Ať už hledáte dílčí rady ke zvýšení kvality, výnosu nebo zdraví pěstované řepky nebo komplexní doporučený program výživy, prostudujte si o jaké znalosti se s Vámi Yara může podělit.

V této části dále najdete:

  1. Doporučení pro podzimní hnojení řepky
  2. Doporučení pro jarní hnojení řepky
  3. Další články o agrotechnice řepky - jak zlepší výnos a kvalitu
  4. Nejčastější projevy nedostatku živin u řepky a rady pro jejich odstranění

Stáhnout plán hnojení řepky (plodinové doporučení) jako PDF

Podzimní hnojení řepky

Na podzim doporučujeme pro základní hnojení řepky NPK hnojivo YaraMila NPK 7-20-28 s hořčíkem a sírou v dávce 2 q/ha, aplikace ideálně pod patu, ale lze i plošně, pokud nemáte odpovídající techniku.

Pro půdy s vysokým obsahem draslíku, půdy hnojené výpalky nebo digestáty je vhodnou alternativou NPK hnojivo s nižsím obsahem draslíku YaraMila NPK 13-24-12 s hořčíkem a sírou v dávce 2q/ha.

Pokud porost špatně vzchází nebo má nedostatek dusíku (srpen/září) lze jej v tomto období podpořit 1 až 1,2 q/ha některým z ledkových hnojiv Yara - konkrétně se sírou YaraBela SULFAN (24N, 6S) nebo klasický ledek amonno-vápenatý YaraBela NITROMAG (27N, 4 MgO).

Pokud jsou rostliny v září slabé, nevyrovnané, trápené suchem, lze špatný příjem fosforu z půdy dočasně nahradit aplikací listového hnojiva YaraVita KOMBIPHOS v dávce 3 l/ha.

Zároveň, pokud jste nuceni aplikovat insekticidy, pro jejichž účinnost je lepší nižší pH postřikové jíchy, můžete využít schopnost YaraVita KOMBIPHOS výrazně snížit pH i při nízkých dávkách 0,1 až 0,3 l/ha (viz graf) a zárověň dodat malou dávku fosforu na list. Zde je nutné dát pozor na kompatibilitu fosforu s dalšími látkami v postřiku. Tu si snadno ověříte pomocí stránek tankmix.cz nebo stejnojmenné aplikace pro chytré telefony.

Snižování pH postřikové jíchy s pomocí YaraVita KOMBIPHOS (graf)

Důležitým zásahem během podzimního hnojení řepky je listová aplikace dělené dávky bóru prostřednictvím listového hnojiva YaraVita BORTRAC – 2 dávky (1 + 1,5 l/ha), první dávka začátkem září, druhá dávka koncem října.

U intenzivně pěstovaných řepek na úrovní 4,5 t/ha je třeba dodat část dusíku už na podzim. Doporučujeme použití močoviny se sírou YaraVera UREAS v dávce 0,8 q/ha nebo jak dovolí nitrátová směrnice.

Na konci podzimní vegetace ideálně změříme s pomocí bezplatné aplikace Yara ImageIT odběr dusíku porostem řepky. To nám pomůže později na jaře s doporučením celkové jarní dávky dusíku, které získáte po provedení jarního měření. Díky tomu můžete snížit riziko ekonomických ztrát z důvodů nedohnojení nebo přehnojení porostu.

Yara ImageIT záznam - příklad

Stáhnout plán hnojení řepky (plodinové doporučení) jako PDF

Jarní hnojení řepky

Pro jarní hnojení řepky doporučujeme dále uvedený plán.

Pro regenerační hnojení první dávku 1,5 q/ha ledku se sírou YaraBela SULFAN (24N, 6S) hned jak to dovolí klimatické podmínky a následně druhá dávka 3,5 q/ha 1-3 týdny po první aplikaci podle vývoje počasí. Delší odstup je v případě velmi časného začátku hnojení a pomalého nástupu vegetace ovlivněného chladným počasím.

Alternativně lze ve specifických podmínkách (pokud dáváte na podzim málo fosforu nebo máte půdy, které mají vysoké pH nebo naopak jsou hodně kyselé – nestihli jste vyvápnit) dát jako první regenerační hnojení dávku NPK hnojiva YaraMila RAPS 16-8-16 se sírou a bórem.

Pro povzbuzení poškozených porostů, pokud mají alespoň nějakou aktivní listovou plochu, můžete použít ověřené listové hnojivo s fosforem YaraVita KOMBIPHOS, který zafunguje jako pohotovostní dodávka energie, kterou rostliny potřebují.

Po plné regeneraci listové růžice doporučujeme aplikaci plodinového komplexu pro řepku v podobě listového hnojiva YaraVita BRASSITREL PRO, před začátkem dlouživého růstu, aby byla rostlina připravena na dynamický vývoj. Tato aplikace je často spojována s ochranou proti krytonoscům.

V polovině dlouživého růstu aplikujte 2 q/ha ledku YaraBela NITROMAG případně dohnojit dávku na celkovou jarní dávku N doporučenou již zmiňovanou aplikací Yara ImageIT.

Při každém vstupu do porostu řepky doporučujeme na list aplikovat YaraTera KRISTA MgS 5 kg/ha nebo MAGNITRA-L 5 l/ha, v praxi často doplňovanou 5 kg močoviny ve 200 l vody. Opět je nutné zkontrolovat kompatibilitu YaraTera KRISTA MgS s ostaními partnery v aplikaci a stihnout tyto aplikace ještě před kvetením.

Před začátkem kvetení je čas na aplikaci další dávky bóru prostřednictvím listového hnojiva YaraVita BORTRAC v dávce 1 l/ha, lze spojit s POR. Aplikace bóru má smysl v malých dávkách po celou sezonu (3x BORTRAC, 1x BRASSITREL PRO), protože rostlina ho potřebuje v průběhu celé vegetace a velice špatně přesouvá bór ze starých listů do nových.

Čerpání a distribuce bóru v rostlině řepky (graf)

Posledním zásahem, na který přichází čas až po odkvetení (včely) je aplikace 3 l/ha listového hnojiva YaraVita THIOTRAC (společně s pesticidy na šešule).

Uvedená technologie nám pomáhá dosahovat v různých podmínkách stabilních výnosů – viz poloprovozní pokusy SPZO Temp 2016/2017 kde technologie Yara zvítězila.

Stáhnout plán hnojení řepky (plodinové doporučení) jako PDF

Výsledky pokusů řepka - SPZO TEMP (graf)  

Více informací o tom jak ovlivnit jednotlivé aspekty pěstování řepky