března 01, 2022

Válka a potravinová krize v Evropě

Od: Svein Tore Holsether, President a CEO Yara International

Rusko a Ukrajina jsou světovými mocnostmi v globálním a křehkém potravinovém systému. Dlouhodobé důsledky války na globální zásobování potravinami budou mít dopad jak na bohaté, tak na chudé části světa. Je nezbytné snížit závislost na Rusku.
osr field
osr field

Jsme nesmírně znepokojeni vážnou situací, která se nyní odehrává na Ukrajině, a plně podporujeme odsouzení ruské vojenské invaze norskou vládou. Společnost Yara byla konfliktem přímo zasažena jak tím, že má zaměstnance ve válečné zóně na Ukrajině, tak i raketou, která zasáhla kancelářskou budovu Yary v Kyjevě. Žádný z našich zaměstnanců naštěstí nebyl fyzicky zraněn. Zároveň z Ruska odebíráme značné množství základních surovin, které se používají pro výrobu potravin po celém světě.

Kromě bezprostředního ohrožení života a hrůzného utrpení, jehož jsme na Ukrajině svědky, je jen málo věcí důležitějších než přístup k potravinám. Zatímco spotřebu většiny výrobků a služeb můžeme odložit, potraviny jsou základním zbožím. V roce 2015 se mezinárodní společenství rozhodlo vymýtit hlad do roku 2030. V posledních dvou letech několik vnějších otřesů, zahrnující změny klimatu, pandemii a zvýšené evropské ceny plynu, odhalilo slabiny potravinového systému a naléhavou potřebu změny. Světová banka zdůraznila, že i když je současná nabídka potravin stabilní, ceny potravin ve většině zemí světa rostou. V roce 2020 uléhalo hladových do postele přibližně 800 milionů lidí, což představuje nárůst o 120 milionů lidí oproti roku 2019. Hrozí, že válka tento vývoj ještě posílí. Výkonný ředitel Světového potravinového programu (WFP) David Beasley na to reagoval následovně: "Právě když jste si mysleli, že už to nemůže být horší (....). Nyní prudce vzrostou náklady na potraviny, pohonné hmoty a dopravu. Absolutní katastrofa," řekl a oznámil jejich mimořádné úsilí na pomoc více než třem milionům lidí prchajících před válkou.

Rusko a Ukrajina jsou světovými velmocemi v zemědělství a produkci potravin:

  • Ukrajina je jedním z předních světových zemědělských producentů a druhým největším světovým producentem v oblasti obilovin. Zemědělci nyní vstupují do rozhodující fáze zemědělské sezóny, v níž vstupní faktory, jako jsou hnojiva, osivo a voda, rozhodnou o výnosu nadcházející sklizně. Podle nejextrémnějších výpočtů může v případě, že se do půdy nebudou přidávat hnojiva, dojít do příští sklizně k poklesu úrody o 50 %.
  • Kromě toho, že je Rusko jedním z největších producentů pšenice, má obrovské zdroje, pokud jde o živiny. Rostliny potřebují ke svému růstu dusík, fosfáty a potaš. Dusík je dodáván z amoniaku, který se vyrábí ze vzdušného dusíku a zemního plynu. Význam zemního plynu byl na pořadu dne v debatě kolem vysokých evropských cen plynu v roce 2021 a na začátku roku 2022. V současné době pochází 40 % evropských dodávek plynu z Ruska. Pokud jde o potaš (sůl získávaná z ložisek jílu), trh je vysoce koncentrovaný a křehký vůči změnám. V současné době pochází 70 % těžené potaše a 80 % veškeré vyvážené potaše z Kanady (40 %), Běloruska (20 %) a Ruska (19 %). Celkem 25 % evropských dodávek těchto tří živin pochází z Ruska.

Společnost Yara je jak poskytovatelem řešení pro zemědělský sektor na Ukrajině, tak velkým odběratelem surovin z Ruska. Vždy dodržujeme platné předpisy, sankce a vlastní směrnice. Volný pohyb zboží přes hranice byl možný v době vyšší geopolitické stability. Nyní, kdy jsou geopolitické podmínky mimo rovnováhu, jsou největší zdroje surovin pro výrobu potravin v Evropě omezovány a krátkodobě neexistují žádné alternativy. Jedním z možných důsledků je, že k dostatku potravin se dostane pouze nejprivilegovanější část světové populace.

Vyšší ceny potravin a hnojiv mohou mít krátkodobě pozitivní dopad na hospodářský výsledek společnosti Yara. Z dlouhodobého hlediska jsou však společenské a ekonomické perspektivy zcela v souladu: Dlouhodobé tvorby hodnoty pro soukromé společnosti lze dosáhnout pouze prostřednictvím udržitelného potravinového systému, v němž budou potraviny cenově dostupné a dostupné pro všechny obyvatele světa. Svět s nestabilním zásobováním potravinami znamená svět s hladomorem v některých částech světa, zvýšenou úmrtností, ozbrojenými konflikty, migrací, nepokoji a destabilizovanou společností, což může dále urychlit geopolitické napětí.

Je proto nezbytné, aby se mezinárodní společenství spojilo a usilovalo o zajištění světové produkce potravin a snížení závislosti na Rusku, přestože počet alternativ je dnes omezený. To představuje obtížné dilema mezi pokračováním v krátkodobém zásobování z Ruska nebo odříznutím Ruska od mezinárodních potravinových řetězců. Poslední možnost může mít značné sociální důsledky. Tyto úvahy nejsou na jednotlivých společnostech, ale musí je provést národní a mezinárodní orgány.

Naléhavost nyní spočívá v pomoci Ukrajině a ukrajinskému lidu. Zároveň prosíme norskou vládu a vlády ostatních zemí, aby se spojily a chránily celosvětovou produkci potravin a spolupracovaly na snížení závislosti na Rusku.