dubna 24, 2018

Půl miliardy pro farmáře navíc díky nástroji precizního zemědělství

Od: Jan Motloch

V roce 2016 využilo zhruba 21 tis. francouzských farmářů na ploše 710 tis. ha pšenice nástroj Yara N-Tester™ ke stanovení výživových požadavků na dusík. Díky tomu rychle a přesně získali doporučení pro optimální dávky dusíku dle požadavků samotných rostlin a to se následně projevilo na výnosu, obsahu bílkovin a sníženém dopadu na životní prostředí.
Půl miliardy pro farmáře navíc díky nástroji precizního zemědělství
Půl miliardy pro farmáře navíc díky nástroji precizního zemědělství

Na základě 240 provedených pokusů, které provedli během posledních 10 let odborníci z tamní výzkumné organizace Arvalis Yara vyčíslila, že díky využití přístroje Yara N-Tester™ dokázali tamní farmáři vygenerovat 19 milionů Euro dodatečných příjmů

Tato částka zahrnuje zvýšené výnosy, vyšší kvalitu produkce (obsah bílkovin v zrnu pšenice) a úspory vzniklé nižšími dávkami aplikovaného hnojiva. 

Dodatečný výnos činil zhruba 85 tis. tun pšenice, které stačí k pokrytí potravinových potřeb pro 310 tis. lidí. 

Optimalizované výživové plány s pomocí Yara N-Tester™ také přinesly snížení produkce skleníkových plynů o 71 tis. tun CO2.

Co je Yara N-Tester™?

Yara N-Tester™ je ruční zařízení, které umožňuje rychlé a snadné stanovení požadavků na dusík během růstu dané plodiny. To umožňuje rychle a přesně získat doporučení pro dané pole, která napomohou jemnému doladění aplikace hnojiv v průběhu vegetačního období. Získané výsledky vedou k vytvoření doporučení optimální dávky dusíku, čímž se zvyšuje ziskovost a snižuje negativní vliv na životní prostředí.