Zdravá rostlina, zdravá planeta

Čistý vzduch znamená prosperující ekosystém a zlepšenou biodiverzitu, což vede k silnějším plodinám a udržitelné výrobě potravin pro rostoucí populaci Země. Prostřednictvím hnojiv zemědělci vyživují rostliny a půdu, aby mohli živit planetu. Ale to by se nemělo dít na úkor čistého vzduchu a zdravé půdy. Společnost Yara se zavázala prostřednictvím udržitelných zemědělských postupů, pomoci dosáhnout čistšího ovzduší a půdy vedoucí ke zdravým rostlinám, lidem a planetě.

Emise amoniaku: znečišťují naši planetu

zelené listy

Emise amoniaku kontaminují atmosféru a znečišťují planetu. To představuje vážnou hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. I když nejsou nejvýznamnějším zdrojem emisí amoniaku, nevhodné  druhy hnojiv mají negativní dopad na biodiverzitu a ekosystém. To má dopad nejen na životní prostředí, ale i na lidské zdraví; v kombinaci s dalšími látkami znečišťujícími ovzduší, přispívá amoniak k onemocněním dýchacích cest.

Směrem k čistšímu ovzduší

zelené pole

Je nutné, abychom teď učinili opatření pro to, abychom dýchali čistší vzduch a snížili negativní dopad, který mají emise amoniaku na lidské zdraví. Ekonomický argument mluví sám za sebe:

  • Znečištění ovzduší spojené s emisemi amoniaku představuje náklady nejméně 6 miliard eur ročně.

V Yaře věříme, že snížení emisí amoniaku je oboustranně prospěšné: příliš mnoho amoniaku ve vzduchu je toxické - pro rostliny, planetu a lidi.

Problém lze snadno vyřešit:

pure nutrient
pure nutrient

A simple switch

in the kind of fertilizer we use to nourish crops

could make a huge difference.

10%

of ammonia emissions in Europe can be eliminated right now

by switching from urea based fertilizers to nitrate-based fertilizers.

Precision farming

small changes in the way our food is cultivated

would reduce ammonia emissions and lead to higher yields and more sustainable farming.

Řešení společnosti Yara: ochrana životního prostředí a zdraví

zemědělci na poli

Ochrana životního prostředí je prioritou společnosti Yara, která podporuje špičkové zemědělské postupy a standardy. Proto Yara vyzývá EU a členské státy, aby:

  • Upřednostnili méně znečišťující hnojiva na bázi dusičnanů před používáním močoviny a podpořili  zemědělce, aby tak učinili.
  • Podpořili přijetí odpovědných, moderních zemědělských technik a technologií - známých jako přesné zemědělství - které povedou ke snížení emisí a vyšším výnosům.

Nyní je čas podniknout kroky, abychom zajistili čistý vzduch, který dýcháme a půdu bez znečištění, což povede ke zdravějším rostlinám a zdravější planetě pro všechny z nás.