YaraLiva NITRABOR

YaraLiva Nitrabor je vysoce kvalitní dusičnan vápenatý s přídavkem bóru, pro polní aplikaci (všestranné využití).

YaraLiva Nitrabor je vysoce koncentrované granulované hnojivo, které se rozmetá přesně rozmetadly až do 24 metrů.

Jedná se o sypký materiál. Jeho hygroskopický charakter znamená, že se snadno rozpouští již při kontaktu s půdou ve vlhkém prostředí nebo působením noční rosy.

Tato formulace poskytuje nízké riziko popálení a toto hnojivo je často používáno jako finální aplikace živin pro celou škálu tržních plodin se zvýšenými nároky na dostatek bóru.

Produktové a bezpečnostní informace

Doporučení pro aplikaci

Doporučení pro jednotlivé plodiny

Mrkev

Mrkev, karotka: Půdní aplikace v dávce 300 kg/ha ve fázi 2-3 pravých listů.

Květák

Květák: Půdní aplikace 200-250 kg/ha ve fázi 4 pravých listů.

Papriky

Paprika (polní kultura): Půdní aplikace optimálně po odkvětu v dávce 400 kg/ha.