YaraMila MAIS NP 19-17 +6S +4 MgO +B +Zn

Hnojivo YaraMila MAIS je určeno především pro hnojení kukuřic pod patu.
V podmínkách, kde se uplatňuje organické hnojení statkovými hnojivy nebo digestáty, které zajišťují dodávku draslíku a dalšího dusíku.
YaraMila MAIS dodává rychle přijatelné čerstvé živiny, zvláště vodorozpustný fosfor a rychlý nitrátový dusík pro počáteční fázi růstu a podporu kořenů. Zároveň obsahuje déle působící formu fosforu P-Extend, velmi účinnou v horších podmínkách.
Hořčík a síra se podílejí na zvýšení výnosu a síra zvyšuje efektivitu využití dodaného dusíku. Bór a zinek jsou klíčové mikroprvky pro kukuřici. YaraMila MAIS pokryje část potřeby těchto mikroprvků a efekt je významný především při vzcházení kukuřice v problematických podmínkách (nepříznivé pH, sucho, chladno).

Produktové a bezpečnostní informace