YaraMila NPK 10-24-24

YaraMila NPK 10-24-24 + 2Mg +2S +B, Fe, Mn a Zn je granulované kombinované hnojivo typu NPK vhodné k základnímu hnojení ozimů na podzim a to zejména řepky, a také k základnímu hnojení jařin.