YaraMila NPK 16-16-16 GRANULOVANE

YaraMila NPK 16-16-16 je granulované kombinované hnojivo typu NPK vhodné k zakladnímu hnojení ozimů na podzim i k přihnojení na jaře – zvláště u řepky a pšenice, které nebyly na podzim hnojeny fosforem a draslíkem a dále jarních plodin hlavně na půdách s nižší zásobou fosforu a draslíku u cukrovky, jarního ječmene, kukuřice, máku a zeleniny.

Produktové a bezpečnostní informace

Doporučení pro aplikaci

Doporučení pro jednotlivé plodiny