YaraMila NPK 16-8-16 +5S RAPS

YaraMila RAPS je hnojivo speciálně vytvořené pro první regenerační hnojení intenzivně pěstované řepky. Při časné jarní aplikaci v dávce 2–3 q/ha dodává vhodnou kombinaci nitrátového a amonného dusíku s pohotově dostupným fosforem, draslíkem a vodorozpustnou sírou. YaraMila RAPS pokryje i část potřeby bóru přijímaného přes půdu.

Produktové a bezpečnostní informace