YaraMila NPK 20-7-10 +2MgO +4S

YaraMila NPK 20-7-10 +2MgO +4S

YaraMila NPK 20-7-10 +2MgO +4S je granulované kombinované hnojivo typu NPK vhodné k základnímu hnojení ozimů na podzim, jarnímu přihnojení ozimů – řepky a pšenice, které nebyly na podzim hnojeny fosforem a draslíkem a základnímu hnojení jarních plodin na půdách s nižší zásobou fosforu a draslíku hlavně u řepky, cukrovky, jarního ječmene, kukuřice, máku a zeleniny.