YaraVera AMIPLUS

Hnojivo YaraVera AMIPLUS 46% N je granulovaná močovina o velikosti granulí 3 mm s inhibitorem ureázy N-butylthiofosfortriamid (NBPT). Inhibitor NBPT obsažený v tomto hnojivu zpomaluje přeměnu močovinového dusíku na amoniakální dusík. Díky inhibitoru ureázy se ve srovnání s obyčejnou močovinou snižují ztráty dusíku do ovzduší ve formě plynného čpavku a tím se zvyšuje efektivita využití dusíku ve srovnání s obyčejnou močovinou. Této výhody lze využít především při aplikaci na povrch půdy nebo do porostu za předpokladu, že srážky se dostaví do 10 – 14 dní po aplikaci. YaraVera AMIPLUS je koncentrované dusíkaté hnojivo určené k základnímu hnojení před setím nebo výsadbou a k přihnojování během vegetace. Díky velikosti granulí (3 mm) lze v porovnání s prilovanou močovinou zajistit rovnoměrnější aplikaci při rozmetání. Tato rovnoměrnost je daleko vyšší než při použití prilované močoviny, u které jsou částice daleko menší a se vzrůstající šířkou aplikace a sílícím větrem je nerovnoměrnost aplikace N výrazná.

Produktové a bezpečnostní informace