YaraVita ACTISIL

YaraVita ACTISIL je formulovaný biostimulant pro listovou aplikaci, který obsahuje cholin stabilizovanou kyselinu ortokřemičitou spolu s vápníkem a pomáhá rostlinám zůstat vitální v nepříznivých podmínkách pěstování. Ty tak mohou dosahovat lepšího výnosu a kvality produkce.

Přípravek YaraVita ACTISIL lze také aplikovat pomocí fertigace a rostlina jej absorbuje přes kořeny.

Křemík
• YaraVita ACTISIL obsahuje křemík ve formě stabilizované kyseliny ortokřemičité, která je jedinou biologicky dostupnou formou křemíku, ale je obvykle velmi nestabilní
• Křemík po aplikaci na list migruje přes kutikulu listu a epidermis a poté je rostlinou absorbován a uložen v buněčných membránách.
• Křemík je důležitou součástí buněčných stěn a hraje strukturální roli posilováním buněk.
• Křemík zvyšuje růst kořenů a zvyšuje absorpci vody a živin kořeny
• Křemík také zvyšuje toleranci k abiotickému stresu tím, že stimuluje antioxidační aktivitu
• Křemík snižuje absorpci těžkých kovů a toxicitu pro rostliny

Cholin
• YaraVita ACTISIL obsahuje cholin, který stabilizuje křemík ve formě kyseliny ortokřemičité a zajišťuje, že zůstane k dispozici pro příjem rostlinami.
• Cholin zlepšuje absorpci tím, že působí jako transportér, který pomáhá natáhnout křemík do cílových buněk.
• Cholin také pomáhá chránit rostliny před osmotickým stresem a je sám o sobě strukturální složkou buněčných membrán.

Vápník
• YaraVita ACTISIL také obsahuje vápník, který má také důležitou roli při stabilizaci buněčných stěn

Zkoušky ukázaly, že YaraVita Actisil zlepšuje pevnost plodů, což vede k lepšímu skladování, přepravitelnosti a prodloužení trvanlivosti. Zesílení buněčných stěn také znamená zvýšení mechanické odolnosti tkáně, čímž se zvyšuje tolerance v nepřátelských podmínkách růstu a podporuje se odolnost vůči fyzickému namáhání (sucho, teplo).

Kapalná formulace usnadňuje dávkování, nalévání a míchání produktu v tankmixu.

Složení
0,5% hmotn. křemík (Si)

Velikost balení
1 litr

"