YaraVita COPTRAC 500

YaraVita Coptrac 500 je vysoce koncentrovaná suspenzní formulace s 5x vyšším obsahem mědi než běžné kapalné cheláty mědi.

Hnojivo je mnohem bezpěčnější pro použití než prášky na bázi síranu měďnatého a není korozivní pro mechanizaci.

Kapalná formulace usnadňuje dávkování, rozpuštění a míchání hnojiva v postřikovací nádrži spolu se zachováním co nejvyššího možného obsahu živin.

Čistota použitých surovin vybraných pro výrobu tohoto hnojiva garantuje jeho bezpečnost při aplikaci na rostliny a zajišťuje, že sklizená produkce nebude odmítnuta v žádném stupni v rámci dodavatelského řetězce.

Kontrolovaná velikost částic poskytuje rychlý příjem živin a zároveň dlouhotrvající ůčinek. To omezuje potřebu opakování aplikace při úspoře času a nákladů.

Široká mísitelnost umožňuje snadnou společnou aplikaci těchto hnojiv s jinými agrochemikáliemi při současné úspoře času a nákladů. Stejně tak důležitá je i možnost volného přístupu k informaci Tankmix online na webu nebo přes chytré telefony, která umožňuje rychlé a snadné ověření, zda-li je možné produkty spolu aplikovat.

Produktové a bezpečnostní informace

Doporučení pro aplikaci

Doporučení pro jednotlivé plodiny

Mrkev

Mrkev, karotka: 0,5 l/ha při výšce porostu 15 cm. V případě silnému nedostatku, opakujte aplikaci po10 - 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Květák

Květák: 0,5 l/ha ve fázi 4. až 6. Listu. V případě středního nebo silného nedostatku, opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Obiloviny

Obiloviny: 0,25-0,5 l/ha od stádia 2. listu do 2.kolénka (Zadok G.S. 12 až 32). Dávka vody: 200 l/ha. Při středním až silném deficitu opakujte aplikaci v 10 až 14 denních intervalech. U ozimých plodin je velmi výhodná rovnež aplikace před zimní dormancí.

Jedle

Conifers: 2 applications of 0.5 l/ha once there is new season leaf production and again in early autumn. Water rate: 500 l/ha to 1000 l/ha.

Salát

Salát (polní kultura): 0,5 l/ha 10-14 dní po vzejití. Dávka vody: 200 l/ha.