YaraVita GRAMITREL

YaraVita Gramitrel je vybalancovaná kombinace klíčových mikroprvků pro aplikaci na list u obilovin.

Kapalná formulace usnadňuje dávkování, rozpuštění a míchání hnojiva v postřikovací nádrži spolu se zachováním co nejvyššího možného obsahu živin.

Čistota použitých surovin vybraných pro výrobu tohoto hnojiva garantuje jeho bezpečnost při aplikaci na rostliny a zajišťuje, že sklizená produkce nebude odmítnuta v žádném stupni v rámci dodavatelského řetězce.

Kontrolovaná velikost částic poskytuje rychlý příjem živin a zároveň dlouhotrvající ůčinek. To omezuje potřebu opakování aplikace při úspoře času a nákladů.

Široká mísitelnost umožňuje snadnou společnou aplikaci těchto hnojiv s jinými agrochemikáliemi při současné úspoře času a nákladů. Stejně tak důležitá je i možnost volného přístupu k informaci Tankmix online na webu nebo přes chytré telefony, která umožňuje rychlé a snadné ověření, zda-li je možné produkty spolu aplikovat.

Produktové a bezpečnostní informace

Doporučení pro aplikaci

Doporučení pro jednotlivé plodiny

Obiloviny

Obiloviny: 2 l/ha od fáze 2. listu na podzim (Zadok 12). Na jaře 2 l/ha od fáze odnožování do objevení 2. kolénka (Zadok G.S. 12 až 32). V případě potřeby 1 l/ha od fáze plně vyvinutého praporcového listu do začátku metání (Zadok 39-49). Dávka vody: 50 - 200 l/ha.