YaraVita KOMBIPHOS

YaraVita KOMBIPHOS je kapalné listové hnojivo s vysokým obsahem fosforu pro mimokořenovou výživu rostlin. Bylo vyvinuto tak, aby poskytovalo rychlou energii rostlinám pro nasycení plodin v odbobích velmi intenzivního růstu nebo jim pomohla překonat nepříznivé vlivy vnějších klimatických podmínek jako je třeba sucho nebo nízké teploty.

YaraVita KOMBIPHOS je vybalancovaná kombinace forsforu a dalších klíčových živin pro řepku, obiloviny, brambory a další plodiny. Fosfor je klíčová živina a jeho foliární aplikace např. u brambor je velmi efektivní způsob jak zvýšit počet a velikost hlíz. YaraVita KOMBIPHOS obsahuje také draslík a hořčík, který je důležitý pro kvalitu hlíz stejně jako zinek a mangan, jež jsou dvě nejdůležitejší mirkoživiny u brambor.

Obilovinám pomáhá překonat období velké ztráty kořenů dodání důležitého fosforu prostřednictvím listů.

Kapalná formulace usnadňuje dávkování, rozpuštění a míchání hnojiva v postřikovací nádrži spolu se zachováním co nejvyššího možného obsahu živin. Vedlejší výhodou při míchání v tankmixu je, že malá dávka (0,1-0,3 l) napomáhá okyselování postřikové jíchy.

Čistota použitých surovin vybraných pro výrobu tohoto hnojiva garantuje jeho bezpečnost při aplikaci na rostliny a zajišťuje, že sklizená produkce nebude odmítnuta v žádném stupni v rámci dodavatelského řetězce.

Široká mísitelnost umožňuje snadnou společnou aplikaci těchto listových hnojiv s jinými agrochemikáliemi při současné úspoře času a nákladů. Stejně tak důležitá je i možnost volného přístupu k informaci Tankmix online na webu nebo přes chytré telefony, která umožňuje rychlé a snadné ověření, zda-li je možné produkty spolu míchat a aplikovat.

Produktové a bezpečnostní informace

Doporučení pro aplikaci

Doporučení pro jednotlivé plodiny

Chřest

Asparagus: 3 applications of 5 l/ha applied to ferns prior to senescence. Allow 10 to 14 days between applications. Water rate: 200 l/ha.

Fazole

Beans: 5 l/ha when crop is 10 to 15 cm tall. Repeat if necessary at 10 to 14 day intervals. Water rate: 200 l/ha.

Hlávkové zelí

Cabbage: 5 l/ha applied at the 4 to 6 leaf stage soon after transplanting and again 10 to 14 days later. Water rate: 200 l/ha.

Mrkev

Mrkev, karotka: 5 l/ha při výšce porostu 10-15 cm. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Květák

Květák: Dvě aplikace po 5/ha, první ve fázi 4 až 6 listů, druhá po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Obiloviny

Obiloviny: 3-5 l/ha od začátku odnožování. Opakujte po 10 až 14 dnech, pokud je potřeba. Dávka vody: 200 l/ha.

Salát

Salát (polní kultura): Aplikujte 5 l/ha do 10 až 14 dnů po vysazení nebo vzejití. 1 nebo 2 opakované aplikace mohou být provedeny v 10 až 14 denních intervalech, pokud je třeba. Dávka vody: 500 l/ha.