YaraVita MANTRAC PRO

YaraVita Mantrac Pro je vysoce koncentrovaná formulovaná suspenze manganu obsahující 8x více manganu než běžný kapalný chelát manganu a t=měř 3x více než kapalné sírany nebo dusčinany manganu.

Kapalná formulace usnadňuje dávkování, rozpuštění a míchání hnojiva v postřikovací nádrži spolu se zachováním co nejvyššího možného obsahu živin.

Čistota použitých surovin vybraných pro výrobu tohoto hnojiva garantuje jeho bezpečnost při aplikaci na rostliny a zajišťuje, že sklizená produkce nebude odmítnuta v žádném stupni v rámci dodavatelského řetězce.

Kontrolovaná velikost částic poskytuje rychlý příjem živin a zároveň dlouhotrvající ůčinek. To omezuje potřebu opakování aplikace při úspoře času a nákladů.

Široká mísitelnost umožňuje snadnou společnou aplikaci těchto hnojiv s jinými agrochemikáliemi při současné úspoře času a nákladů. Stejně tak důležitá je i možnost volného přístupu k informaci Tankmix online na webu nebo přes chytré telefony, která umožňuje rychlé a snadné ověření, zda-li je možné produkty spolu aplikovat.

Produktové a bezpečnostní informace

Doporučení pro aplikaci

Doporučení pro jednotlivé plodiny

Fazole

Beans: 1 l/ha at 4 to 6 leaf stage (for deficiency/yield) and 1 to 1.5 l/ha at start of flowering and end of flowering (for quality). Water rate: 200 l/ha.

Mrkev

Mrkev, karotka: 1-2 l/ha při výšce porostu 15 cm. V případě silného nedostatku Mn, opakujte aplikace po 7-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Květák

Květák: 1 l/ha od fáze 4. Listu. V případě středního nebo silného nedostatku opakujte aplikaci v 10-14 denním intervalu. Dávka vody: 200 l/ha.

Obiloviny

Obiloviny: 0,5-1 l/ha od stádia 2 listů do fáze objevení 1. kolénka (Zadok G.S. 12 až 31). V případě středního až velkého deficitu opakovat aplikaci v 10 až 14 denních intervalech. U ozimů je velmi výhodná aplikace pred zimní dormancí. Dávka vody: 200 l/ha.

Jedle

Conifers: 2 applications of 1 l/ha once there is new season leaf production and again in early autumn. Water rate: 500 l/ha to 1000 l/ha.

Salát

Salát (polní kultura): 1 l/ha 10 – 14 dní po vzejití. V případě silného nedostatku opakujte aplikaci po 10-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha. Poznámka: Aplikace ukončete měsíc před sklizni.

Hrášek

Peas: 1 l/ha at 4 to 6 leaf stage (for deficiency/yield) and 1 to 1.5 l/ha at start of flowering and end of flowering (for Marsh Spot). Water rate: 200 l/ha.