YaraVita ZEATREL

YaraVita Zeatrel je jedním z řady kapalných fosforečných hnojiv společnosti Yara. Tato koncentrovaná kapalná hnojiva jsou postavena tak, aby poskytovala rychlou energii rostlinám k pokrytí jejich zvýšené potřeby živin v obdobích masivního růstu nebo jako pomoc při potřebě překlenutí nepříznivých vlivů vnějších klimatických podmínek. YaraVita Zeatrel je vybalancovaná kombinace živin určená speciálně do kukuřice.

Kapalná formulace usnadňuje dávkování, rozpuštění a míchání hnojiva v postřikovací nádrži spolu se zachováním co nejvyššího možného obsahu živin.

Čistota použitých surovin vybraných pro výrobu tohoto hnojiva garantuje jeho bezpečnost při aplikaci na rostliny a zajišťuje, že sklizená produkce nebude odmítnuta v žádném stupni v rámci dodavatelského řetězce.

Široká mísitelnost umožňuje snadnou společnou aplikaci těchto hnojiv s jinými agrochemikáliemi při současné úspoře času a nákladů. Stejně tak důležitá je i možnost volného přístupu k informaci Tankmix online na webu nebo přes chytré telefony, která umožňuje rychlé a snadné ověření, zda-li je možné produkty spolu aplikovat.

Produktové a bezpečnostní informace