Články
února 07, 2023

Připravit na bezfosilní potraviny!

Díky partnerství se společností Yara bude společnost Lantmännen, družstvo vlastněné přibližně 19 000 švédskými zemědělci, v roce 2023 jako první na světě prodávat ve Švédsku bezfosilní potraviny.


Claes Johansson, Director Sustainable Development at the farmer cooperative Lantmännen, Sweden's largest producer of cereals
Claes Johansson, Director Sustainable Development at the farmer cooperative Lantmännen, Sweden's largest producer of cereals

Zemědělství je druhým největším emitentem skleníkových plynů na světě. Část emisí pochází z hnojiv potřebných k pěstování potravin pro světovou populaci.

 –"Zelená hnojiva společnosti Yara vyrobená bez fosilních paliv byla jedinou chybějící částí, kterou jsme potřebovali k dosažení hodnotového řetězce bez fosilních paliv. Ostatní závislosti na fosilní energii v potravinovém hodnotovém řetězci jsme postupně odstranili v našem zemědělském programu Klima a příroda," říká Claes Johansson, ředitel pro udržitelný rozvoj zemědělského družstva Lantmännen, největšího švédského producenta obilovin. 

Snížení emisí z hnojiv je důležitým krokem k dosažení ambice společnosti Yara tvořit přírodě prospěšnou potravinovou budoucnost. Přestože společnost Yara již nyní disponuje hnojivy s nejnižší uhlíkovou stopou, usiluje o bezuhlíkovou výživu plodin. V roce 2023 proto společnost Yara dosáhne dalšího milníku, když uvede na trh hnojiva vyrobená bez fosilních zdrojů.

 "Přechod k udržitelnějšímu potravinářskému průmyslu je klíčem k boji proti změně klimatu. Nikdo to však nedokáže sám. Partnerství společností Yara a Lantmännen je velkým krokem k dekarbonizaci potravinového výrobního řetězce.

Birgitte Holter, VP divize Green fertilizer ve společnosti Yara International

 

Vyrobena ze vzduchu a vody ​

Dá se skoro říct, že Zelená bezfosilní hnojiva Yara budou vyrobena z vody a vzduchu. Vodík potřebný k vázání dusíku ze vzduchu nebude pocházet ze zemního plynu jako dnes, ale z vody. Díky tomuto procesu, který využívá pouze obnovitelnou energii, může společnost Yara snížit uhlíkovou stopu hnojiv o 80-90 %. V důsledku toho budou mít potraviny, jako je chléb nebo káva, až o 20 procent nižší stopu a plodiny, jako je pšenice, až o 30 procent nižší

Uvedení zelených bezfosilních hnojiv v roce 2023 je pro společnost Yara pouze začátkem. Cílem je přeměnit celý závod společnosti Yara na výrobu hnojiv v norském Porsgrunnu. To umožní rozsáhlou výrobu bezfosilních hnojiv pro další bezfosilní potraviny. 

Partnerství pro přírodě prospěšný potravinový řetězec​

Claes Johansson, Director Sustainable Development at the farmer cooperative Lantmännen, Sweden

Vytváření partnerství pro ekologičtější řešení je pro projekt Tvorby přírodě prospěšné potravinové budoucnosti klíčové. Spolupráce s cílem dostat na trh bezfosilní potraviny navazuje na dlouhodobý vztah mezi společnostmi Yara a Lantmännen.

– "Yara a Lantmännen jsou partnery již téměř 100 let. Sdílíme ambici pěstovat potraviny udržitelnějším způsobem. Když se snažíme řešit problémy, uvědomujeme si, jak moc jsme na sobě závislí. V mnoha ohledech se dá říci, že naše spolupráce se společností Yara je velmi jedinečná. Přál bych si, aby byla běžnější," říká Johansson.

– "Společně se zemědělci ze společnosti Lantmännen se Yara bude podílet na tom, aby se v roce 2023 dostaly do obchodů první bezfosilní potraviny na světě. Je to vzor pro navázání dalších podobných spoluprací v celém potravinářském průmyslu. Pokud chceme i nadále zásobovat svět potravinami a chránit planetu, potřebujeme více takových partnerství," říká Holter