Hand touching soil and feeling the Earth's pulse
Hand touching soil and feeling the Earth's pulse

Věděli jste, že Země má puls?

Ve společnosti Yara považujeme tento tajemný vědecký fakt za symbol naší ambice - tvořit přírodě prospěšnou potravinovou budoucnost.