Články
února 07, 2023

Puls Země nás propojuje

Při přípravě kampaně pro novou ambici našla společnost Yara inspiraci v tajemném vědeckém faktu, že planeta Země má puls, stálý rytmus, který prochází planetou každých 26 sekund.


Can you feel the pulse of the Earth?
Can you feel the pulse of the Earth?

– "Pro Yaru je tento tep tepem srdce Země, rytmickým symbolem života na planetě. Připomíná nám spojení lidstva se Zemí a naši společnou povinnost chránit přírodu. Stal se symbolem naší ambice - Budování přírodě prospěšné potravinové budoucnosti," říká Juliana Xavier, vedoucí oddělení řízení značky Yara.

Dnešní potravinový systém živí miliardy lidí, ale příliš zatěžuje naši planetu. Zemědělství je zodpovědné za přibližně 25 % emisí skleníkových plynů a 70 % spotřeby sladké vody. Způsobuje ztrátu biodiverzity a vyplavování živin. Zároveň se až třetina potravin vyhodí. Nové ambice společnosti Yara reagují na naléhavou potřebu transformace potravinového systému.

Změna klimatu, extrémní počasí a vyčerpaná půda ohrožují zemědělství a potravinovou bezpečnost. Podle OSN již více než 800 milionů lidí na světě hladoví.

 

Nový obchodní přístup pro přírodě prospěšnou potravinovou budoucnost

Společnost se snaží tyto výzvy řešit transformací svého obchodního modelu tak, aby integroval potřeby klimatu a přírody. Mezi její současné snahy patří i rozvinutá ambice společnosti Yara - Tvořit přírodě prospěšnou potravinovou budoucnost - která slouží jako hlavní titulek pro naši budoucí strategii.

Mezi další iniciativy patří vývoj čistého čpavku a zelených hnojiv s cílem dekarbonizovat výrobu potravin a další energeticky náročná odvětví; investice do vědy a technologií s cílem optimalizovat účinnost využívání živin; prosazování přijetí regenerativního zemědělství v celém odvětví; průkopnické sdílení dat a shromažďování údajů z terénu a stanovení vědecky podložených cílů pro snižování emisí..

​-"Díky globálnímu dosahu společnosti Yara můžeme pozitivně ovlivnit změnu potravinového systému a máme povinnost jednat. Všichni se musíme více snažit produkovat a distribuovat výživné potraviny pro všechny, obnovovat naši půdu a snižovat emise a zároveň vracet planetě více, než si bereme. To je to, co znamená přírodě prospěšný přístup," říká.

Již více než sto let spolupracuje společnost Yara s generacemi zemědělců, inovuje, vyvíjí řešení a sdílí agronomické znalosti, aby uživila svět.

– "Yara spolupracuje s více než 20 miliony zemědělců po celém světě. Sdílíme znalosti a poskytujeme řešení pro lepší a udržitelnější zemědělství. Každý den máme doslova ruce na půdě a v půdě. Takže když jsme se dozvěděli, že pod povrchem Země bije puls, přišlo nám to jako krásné téma pro naši kampaň," říká Xavier.

 

Puls - vědecká fakta

Každých 26 sekund zachytí seismické stanice po celém světě puls ze Země.

Lars Eivind Augland, docent na katedře geověd na univerzitě v Oslu, vysvětluje, že tento puls se skládá z pravidelných mikrotremorů (otřesů) v zemské kůře.

– "Puls je jedním z mála signálů, které jsou generovány pravidelně, jasně a přesně. Není jasné, co může být jeho příčinou, ale existují různá možná vysvětlení, včetně oceánských vln, sopek a nárůstu a uvolňování tlaku v puklinách vyplněných vodou v sedimentárních vrstvách pod mořským dnem," vysvětluje Augland.

– "Je pozoruhodné, že se tyto otřesy objevují pravidelně a trvají již tolik desetiletí," zdůrazňuje.

 

Propojuje nás - lokálně i globálně

Pulsní signály jsou nejzřetelnější v západní Africe, Severní Americe a Evropě. Přesto je lze zaznamenat jako puls na seismometrech po celém světě.

– "Je dojemné a zároveň poučné, že lokální jev může být pociťován globálně. Puls Země nás spojuje s planetou i mezi sebou navzájem," říká Juliana Xavier.

– "Není možné, aby Yara dosáhla svých ambicí sama. Doufáme, že tep Země bude inspirovat všechny, kteří se chtějí připojit a mobilizovat pro lepší potravinovou budoucnost, ať už jsou to zaměstnanci společnosti Yara, zemědělci, potravinářské společnosti nebo vlády. Každý úder by nám měl připomínat, že musíme naléhavě spolupracovat na budování přírodě prospěšné potravinové budoucnosti," říká.