Články
února 07, 2023

Yara pomáhá pěstitelkám kávy dosáhnout jejich snů

V Kolumbii hrají ženy stále důležitější roli v odvětví, které tradičně vedou muži. Farmářka María Esperanza Fajardo pomáhá v úsilí o podporu žen v pěstování kávy v celé zemi.


Colombian coffee farmer, María Esperanza Fajardo
Colombian coffee farmer, María Esperanza Fajardo

– “Vyrůstala jsem v rodině, která si vždy vážila žen, takže posílení postavení farmářek bylo pro mě velkou motivací, když jsem vstoupila do kávového průmyslu," říká María Esperanza Fajardo. 

Fajardové farma leží v bujné kolumbijské provincii Valle del Cauca. Obdělávanou půdu zdědila po rodičích, kteří jí vštípili smysl pro posílení postavení. Poté, co 20 let pracovala jako průmyslová designérka v Bogotě, se vrátila domů, aby se stala farmářkou jako její otec.   

Spojeni stejnými ambicemi ​

Marii poprvé oslovila společnost Yara v roce 2018, aby jí nabídla poradenství v oblasti zdraví půdy a udržitelnějšího využívání řešení pro výživu plodin.   

– “Zachování biodiversity v mé místní komunitě pro mě bylo vždy důležité," říká María.

“Yara radí naší komunitě v oblasti přírodě prospěšných postupů, které jsou udržitelnější a lépe pečují o půdu. Když jsem zjistila, že podporují také ženy, získala jsem partnera ve dvou svých nejsilnějších vášních.

María Esperanza Fajardo 

– “Yara inspiruje ženy k tomu, aby si vytvořily environmentální plán, který pozitivně ovlivní úrodu a půdu, a aby používaly hnojiva a vodu co nejudržitelnějším způsobem. Vidíme, jak provoz farmy ovlivňuje nejen produktivitu a kvalitu plodin, ale také zdraví půdy a životní prostředí," říká María. 

María Esperanza, female coffee farmer in Valle del Cauca, Colombia

María byla první ženou, která v roce 2018 pozvedla ženský hlas v představenstvu kolumbijské Národní kávové federace. Spolu s dalšími čtyřmi ženami založila první sdružení pěstitelek kávy ve Valle del Cauca s názvem Sello Mujer. Sdružení je podporováno společností Yara a je také součástí celosvětové sítě odborníků a specialistů na kávu. 

– “Uznání od společnosti Yara nám otevřelo dveře. Ze dne na den bylo sdružení Sello Mujer pozváno na národní i celosvětové ekonomické akce a najednou byl náš hlas slyšet," říká. 

 

Uvedení pěstitelek kávy do popředí zájmu ​

Ženská edice programu Yara Champion - Coffee je jedním z nejdůležitějších programů pro pěstitele kávy na světě. Program zahrnuje mentoring a nabízí agronomické znalosti pro zlepšení kvality kávy pomocí řešení Yara a e-learningových platforem.

Členky programu jsou vyzývány k účasti v soutěži, v níž pěstitelky kávy soutěží o nejlepší kávu podle metodik Institutu pro kvalitu kávy. Cílem je zvýšit uznání a zviditelnit práci žen v odvětví, které obvykle vedou muži, a ocenit skutečnou hodnotu prvotřídní kávy, kterou produkují.   

– “Yara zviditelňuje ženské producentky kávy," říká María "Pomáhají profesionalizovat naše zemědělství prostřednictvím lepších postupů, marketingu a zviditelnění v národních a mezinárodních kampaních. Získaly jsme větší uznání pro kávu, kterou produkujeme - a to se promítá do vyšší prodejní ceny.”  

Female Coffee Association - Sello Mujer

 

Rostoucí rozmanitost a prosperita zemědělců pro přírodě prospěšnou potravinovou budoucnost ​

Program Yara Champion - Coffee je jednou z mnoha iniciativ, které podporují ambici společnosti Yara tvořit přírodě prospěšnou budoucnost potravin tím, že dělají celosvětovou produkci kávy efektivnější a udržitelnější a zároveň zvyšují prosperitu zemědělců - zejména těch marginalizovaných, jako jsou ženy.  

Agronomky společnosti Yara Ana Maria Ramirez a Luisa Maria Buenaventura pracují s farmáři a farmářkami v kávové oblasti Valle de Cauca. Vysvětlují, že program umožnil společnosti Yara vybudovat důvěru a jistotu u pěstitelek kávy. 

– “Naším cílem je povzbudit ženy, aby věřily ve svou práci, a zviditelnit je tak, jak si zaslouží," říká Ramirezová. "Chceme posílit jejich schopnosti pěstovat co nejudržitelnějším a nejefektivnějším způsobem, pozitivně ovlivňovat přírodu a zároveň zhodnocovat jejich úrodu.” 

“Yara nás vidí a dává nám uznání," říká María. "Toto vřelé přijetí v nás zůstává a inspiruje nás. Je to, jako by Yara naši komunitu objala.”