Články
února 07, 2023

Zemědělci ztrojnásobují výnosy díky lepšímu stavu půdy a prvotřídní výživě plodin

Maize farmer in Kenya
Maize farmer in Kenya

Kipkorir žije se svou ženou a třemi dětmi v části Keni zvané North Rift, v oblasti Kongasis. Nedaleko jeho farmy se nachází středisko Yara Center of Excellence. Toto centrum spolupracuje s farmáři na sdílení agronomických znalostí a poskytuje řešení, která zlepšují výnosy. Program vedou agronomové společnosti Yara.

 

Lepší postupy pro lepší výsledky   ​

Kipkorir vysvětluje, že díky spolupráci se společností Yara zlepšil své zemědělské postupy. Jeho plodiny se staly odolnějšími vůči suchu, které je v důsledku změny klimatu stále větším problémem.  

– “Společně jsme se zaměřili zejména na tři věci. Jak sázet, jak používat hnojiva a kdy je aplikovat. Jen díky těmto třem jednoduchým krokům jsem se dostal z 15-20 pytlů na akr (cca 0,4 ha) v prvním roce na 40-45 pytlů na akr o čtyři roky později. Mým dalším cílem je dosáhnout 50 pytlů," říká Kipkorir.  

Pro zlepšení stavu půdy a zvýšení výnosů byl klíčový přechod na regenerativnější zemědělské postupy a lepší hnojiva. Až donedávna byla půda neustále orána, čímž byla ochuzena o minerální látky. 

– “Předchozí hnojiva, která jsme používali, byla silně okyselující a neobsahovala žádné mikroživiny. Naše výnosy byly nízké. Zemědělci ztráceli naději kvůli hladomoru. Hnojiva společnosti Yara jsou méně okyselující a mnohem lepší pro půdu i životní prostředí. Hodnota pH v půdě je nyní výrazně lepší - opravdu vidím rozdíl," říká Kipkorir. 

Maize from Philip Kipkorir farm

“Dříve jsem vypěstoval 15 pytlů kukuřice na akr. Nyní je výnos 45. To je rozdíl mezi chudobou a dobrým životem.”

Philip Kipkorir

Sdílení znalostí v regionu ​

Ve spolupráci se společností Yara zorganizoval Kipkorir návštěvy na své farmě, aby se s ostatními zemědělci podělil o inspiraci a poznatky o zvyšování výnosů. První návštěva byla uspořádána ve fázi metání kukuřice a druhá ve fázi nalévání zrna. Na každý z Kipkorových polních dnů se dostavilo přibližně 500 místních zemědělců.  

 

Kenyan maize farmer Philip Kipkorir's family​​

– “Vzhledem k tomu, že v regionu působí asi 4000 zemědělců, lze říci, že spolupráce se střediskem Yara Center of Excellence skutečně zvýšila životní úroveň nejen mé rodiny, ale i celého regionu," říká. "Dříve jsme byli chudí a nemysleli jsme si, že by naše děti mohly chodit do školy. Díky zvýšení výnosů mohou nyní mé děti chodit do školy, mít pořádné oblečení a lepší budoucnost," říká Kipkorir.