AMOFOS 12%N + 52%P2

Amofos 12-52 je granulované kombinované NP hnojivo s amonným dusíkem a vodorozpustným fosforem pro základní hnojení ozimů a jařin. Doporučuje se používat při aplikaci fosforu k podzimnímu předseťovému hnojení nebo regeneračnímu hnojení ozimů. Možné použití rovněž k základnímu jarnímu hnojení s nutností dodatečného dusíkatého přihnojování plodin. Nedoporučuje se současná aplikace s hnojivy obsahujícími hořčík a vápník, dochází k zvrhávání fosforu.

Produktové a bezpečnostní informace