DRASELNA SUL 60%K2O

Draselná sůl 60% je granulované draselné hnojivo s vodorozpustným draslíkem (K2O) pro základní hnojení ozimů a jařin. Používá se k základnímu hnojení většiny plodin. Přihnojení travních porostů se provádí v předjaří nebo po sečích. Jeho použití je nevhodné k rostlinám citlivým na chloridovou formu draslíku.

Produktové a bezpečnostní informace