KIESERIT 25%MgO, GRANULOVANY

Kieserit je granulované hořečnaté hnojivo se sírou vhodné pro dodání hořčíku. Je vhodné do půd středních až těžších s vyšším pH a s nízkou zásobou hořčíku a dobrou zásobou draslíku. Aplikuje se na podzim na strniště s následným zapravováním, na lehkých písčitých půdách s nebezpečím vyplavení zásadně na jaře. Použití množství hnojiva se řídí náročností konkrétních plodin na spotřebu hořčíku a jeho zásobou v půdě.

Produktové a bezpečnostní informace