NP 18-46 + 2S

NP 18 46 (DAP) je granulované kombinované NP hnojivo s amonným dusíkem (N-NH4) a vodorozpustným fosforem (P2O5) pro základní hnojení ozimů a jařin.

Produktové a bezpečnostní informace