TROJITY SUPERFOSFAT 45% P2O5

Trojitý superfosfát 45% P2O5 je granulované fosforečné hnojivo pro základní hnojení ozimů a jařin s vodorozpustným fosforem (P2O5). Je to univerzální fosforečné hnojivo. Používá se jako základní rychle působící fosforečné hnojivo před a po výsevu, na přihnojování plodin ve fázi kritické potřeby a maximální spotřeby živin, stejně jako na udržování stálých a vysokých úrod plodin. Jako základní fosforečné hnojivo se nehodí pro půdy bohatě zásobené vápnem, železem, hliníkem a pro půdy silně kyselé.

Produktové a bezpečnostní informace