YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita Brassitrel Pro je vybalancovaná kombinace klíčových mikroprvků speciálně vhodná pro zeleninu, luskoviny a olejniny.

Kapalná formulace usnadňuje dávkování, rozpuštění a míchání hnojiva v postřikovací nádrži spolu se zachováním co nejvyššího možného obsahu živin.

Čistota použitých surovin vybraných pro výrobu tohoto hnojiva garantuje jeho bezpečnost při aplikaci na rostliny a zajišťuje, že sklizená produkce nebude odmítnuta v žádném stupni v rámci dodavatelského řetězce.

Kontrolovaná velikost částic poskytuje rychlý příjem živin a zároveň dlouhotrvající ůčinek. To omezuje potřebu opakování aplikace při úspoře času a nákladů.

Široká mísitelnost umožňuje snadnou společnou aplikaci těchto hnojiv s jinými agrochemikáliemi při současné úspoře času a nákladů. Stejně tak důležitá je i možnost volného přístupu k informaci Tankmix online na webu nebo přes chytré telefony, která umožňuje rychlé a snadné ověření, zda-li je možné produkty spolu aplikovat.

Produktové a bezpečnostní informace

Doporučení pro aplikaci

Doporučení pro jednotlivé plodiny

Brukvovité

Brukvovité: Dávka 3 l/ha co nejdříve na začátku vegetace, když je dostačně vyvinutá listová plocha pro příjem postřiku (od stádia 4-6 listů). V případě potřeby je možné provést opakovanou aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Květák

Květák: 3 l/ha co nejdříve na začátku vegetace, kdy je dostatečně vyvinutá listová plocha pro příjem postřiku (od stadia 3-4 listů). V případě potřeby opakujte aplikace po 10-14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

Mák

Mák: 3 l/ha ve stádiu 4 - 8 listů. Dávka vody 200 l/ha.