YaraVita FRUTREL

YaraVita Frutrel je multi-živinový kapalný koncentrát původně koncipovaný se zaměřením na podporu kvetení u révy vinné, ale ukázal se po zkušenostech jako velmi přínosný rovněž u jiného ovoce a řádkových kultur.

Kapalná formulace usnadňuje dávkování, rozpuštění a míchání hnojiva v postřikovací nádrži spolu se zachováním co nejvyššího možného obsahu živin.

Hnojovo je speciálně formulované tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost pro rostliny. To pomáhá zajistit to, že aplikace nezpůsobí žádné poškození rostlin, které by mohlo znamenat snížrení tržní hodnoty produkce.

Čistota použitých surovin vybraných pro výrobu tohoto hnojiva garantuje jeho bezpečnost při aplikaci na rostliny a zajišťuje, že sklizená produkce nebude odmítnuta v žádném stupni v rámci dodavatelského řetězce.

Kontrolovaná velikost částic poskytuje rychlý příjem živin a zároveň dlouhotrvající ůčinek. To omezuje potřebu opakování aplikace při úspoře času a nákladů.

Široká mísitelnost umožňuje snadnou společnou aplikaci těchto hnojiv s jinými agrochemikáliemi při současné úspoře času a nákladů. Stejně tak důležitá je i možnost volného přístupu k informaci Tankmix online na webu nebo přes chytré telefony, která umožňuje rychlé a snadné ověření, zda-li je možné produkty spolu aplikovat.

Produktové a bezpečnostní informace