Součástí zvyšování účinnosti je výběr správného hnojiva. Je nezbytné používat přiměřené a vyvážené množství hnojiva a  zajistit, aby nebylo aplikováno více ani méně hnojiva, než je nutné. 

Hnojiva na bázi dusičnanů jsou součástí probíhajícího procesu efektivnosti, který začíná dlouho před aplikací hnojiva a těží výhody po dlouhou dobu po sklizni plodin dané pěstební sezóny.

Takto vám mohou naše řešení na bázi dusičnanů pomoci efektivněji hospodařit před aplikací, během aplikace a po aplikaci hnojiv:

Před aplikací: přesné měření pro přesné dávkování

Bez přesných údajů o nárocích vašich plodin na živiny v reálném čase může dojít k tomu, že použijete nesprávné množství hnojiva. Příliš nízká aplikace povede k chudší půdě a nekvalitní plodině. Aplikace nadměrného množství představuje nejen plýtvání penězi vynaloženými na hnojivo, ale znamená také zanechání přebytečného dusíku v půdě, který má negativní účinky na životní prostředí.

Přesné měření na poli je usnadněno použitím digitálních nástrojů, jako je Yara N-Tester, který umožňuje měřit potřebu dusíku na místě. Tyto informace vám zajistí optimální výnos a kvalitu výživy.

Během aplikace hnojiva: přesná a rovnoměrná aplikace

Další klíčovou součástí maximalizace účinnosti je přesná a rovnoměrná aplikace. Díky vysoké hustotě poskytuje dusičnan amonný pružnější a přesnější aplikaci. Zejména za proměnlivých povětrnostních podmínek, protože i lehký vánek může u produktů na bázi močoviny způsobit významné chyby aplikace.

Pro zlepšení účinnosti rozmetání nabízí společnost Yara digitální nástroje k řešení proměnlivých požadavků na dusík mezi jednotlivými poli. Yara N-Senzor a Atfarm jsou pozemní a satelitní řešení, která v kombinaci s naším doporučením pro dusík poskytují jedny z nejpokročilejších dostupných map pro varianbilní aplikací dusíku.

Protein, yield and nitrogen improvements

Po aplikaci hnojiva: lepší vstřebávání pro vyšší výnos a nižší zbytkový dusík

Rostliny milují nitráty. Rychle a snadno je vstřebávají a v důsledku toho vytvoří zdravější úrodu vyšší kvality, která obsahuje více živin.

Výběr hnojiv na bázi dusičnanů zajistí vyšší výtěžnost na každý kilogram aplikovaného hnojiva. V polních pokusech prováděných společností Yara dosahují řešení na bázi dusičnanů až o 9 % vyšší výnos než hnojiva na bázi močoviny se stejnými aplikačními dávkami.

Rychlý příjem dusičnanů, rozdělené aplikace a správná rozhodnutí pro množství N poskytují větší kontrolu nad množstvím přebytečného dusíku v půdě poté, co rostliny vstřebaly potřebné živiny. Přebytečný dusík, který zůstal v půdě po sklizni, může prosakovat pod kořenovou zónu a unikat do spodních vod.

Hnojiva na bázi dusičnanů mají na půdu nízký okyselující účinek – šetří tak čas i peníze vynaložené na vápnění po sklizni, nutné ke korekci pH půdy.

Lime demand

 


Mohlo by vás také zajímat:

Zkontrolujte si jak efektivně využíváte dusík

Naše kalkulačka efektivity využití dusíku odhadne jak si stojí vaše farma a navrhne vám možná zlepšení.

Zkontrolujte si svoje skóre >

Yara řešení na bázi dusičnanů