Jak můžete bezpečně přispět k výživě rostoucí populace a péči o naši planetu?

Možné je obojí. Naše hnojiva na bázi dusičnanů vytvářejí méně skleníkových plynů a emisí amoniaku než jiné alternativy. Výhody přechodu na hnojiva na bázi dusičnanů jsou pro vás a naši planetu jednoduché: čistší vzduch, zdravější půda a čistší voda.

Méně emisí, čistější vzduch

Hnojivo přispívá k celkovým emisím ze zemědělství: skleníkových plynů, které vedou ke globálnímu oteplování, a amoniaku, který přispívá ke znečištění ovzduší..

Emise amoniaku z hnojiv představují relativně malý podíl na celkových emisích amoniaku ze zemědělství a jsou také snadněji regulovatelné. Proč jsou emise amoniaku v centru pozornosti? Amoniak má negativní dopad na kvalitu ovzduší a lidské zdraví. Léčba respiračních problémů souvisejících s lidským zdravím spojená s emisemi amoniaku má své finanční důsledky, přičemž její náklady se v Evropě odhadují na více než 6 miliard eur ročně. 

Naším závazkem je pomáhat snižovat uhlíkovou stopu zemědělství neustálým vývojem řešení, jejichž cílem je snížit skleníkové plyny a zlepšit kvalitu ovzduší snížením emisí amoniaku.

Během posledních 6 let jsme snížili emise N₂O (silný skleníkový plyn) při naší výrobě hnojiv na bázi dusičnanů v Norsku o 85 %. Naším cílem je být uhlíkově neutrální do roku 2050.

Naše hnojiva na bázi dusičnanů by mohla uvolnit o 18 % méně skleníkových plynů na 1 tunu plodiny než při použití močoviny.

Nitrate-based fertilizers compared to urea

Zdravější půda a čistší voda

Jelikož se dostupnost dusíku může na jednotlivých polích lišit, je nezbytné dodávat hnojivo v přesném množství, aby byla plodině poskytnuta přesná výživa, kterou potřebuje. Pokud aplikujete příliš málo, vaše plodiny budou trpět. Pokud aplikujte moc, zůstane v zemi nadbytek dusičnanů, které se mohou dále vyplavovat do spodních vody. Naše řešení na bázi dusičnanů kombinují naše rozsáhlé agronomické znalosti s nástroji a hnojivy, které aktivně snižují riziko nadužívání dusíku a jeho vyplavování při zachování optimálního výnosu.

Další výhodou hnojiv na bázi dusičnanů je, že mají nižší okyselující účinek, což vede k udržování pH půdy, které je zdravější pro půdní mikroflóru.

Volba řešení na bázi dusičnanů pro vaši farmu je jednoduchým způsobem, jak můžete pozitivně ovlivnit lidské zdraví zlepšením kvality vzduchu a zpomalením globálního oteplování pomocí snížení uhlíkové stopy na tunu vyrobených potravin. Zemědělci mohou ve spolupráci se společností Yara dosáhnout našeho společného cíle – produkovat vyšší výnosy a zároveň snížit emise.

 


Mohlo by vás také zajímat:

Zkontrolujte si jak efektivně využíváte dusík

Naše kalkulačka efektivity využití dusíku odhadne jak si stojí vaše farma a navrhne vám možná zlepšení.

Zkontrolujte si svoje skóre >

Yara řešení na bázi dusičnanů