Řešení založená na dusičnanech jsou nezbytná pro zajištění větší bezpečnosti potravin, optimálního využití půdy a snížení emisí; pomohou vám dosáhnout účinnosti a ziskovosti a respektem k planetě.

Změna způsobu hnojení může být prvním krokem ke snížení emisí, zlepšení kvality vzduchu a snížení vaší uhlíkové stopy. Řešení založená na dusičnanech společnosti Yara kombinují vysoce kvalitní hnojiva s přesnou technologií, což povede k výraznému zlepšení vlivu vaší farmy na životní prostředí..

10% of ammonia emissions in Europe can be reduced right now

Péče o půdu

Půda je omezeným zdrojem. Aby zemědělci nakrmili budoucí generace, musí dosahovat vyšších výnosů na stejné výměře půdy a zároveň snižovat dopad na životní prostředí. Řešení založená na dusičnanech poskytují způsob, jak vyživovat vaše plodiny a zároveň náležitě pečovat o půdu. Dáte tak rostlinám výživu, kterou nyní potřebují, a v budoucnu budete sklízet výhody.

Emissions would be higher image

Yara's sustainability commitment


Mohlo by vás také zajímat:

Yara řešení na bázi dusičnanů