Zvyšující se povědomí o příčinách znečištění vzduchu přitáhlo větší pozornost k zemědělství jako hlavnímu zdroji emisí amoniaku.

Kvůli jejich negativnímu vlivu na lidské zdraví, životní prostředí a společnost se významu emisí amoniaku nemůžete vyhnout. Společnost Yara i zemědělci společně pracují na tom, aby byli součástí řešení a snížili znečištění způsobené emisemi amoniaku za účelem ochrany našich zranitelných ekosystémů a vytvoření čistější planety pro budoucnost.

Přibližně 75 % emisí amoniaku ze zemědělství pochází z chovu hospodářských zvířat a 22 % z hnojiv. vaše farma může omezit své emise amoniaku pochopením toho, kde ke ztrátám dochází. Zavedení hnojiv na bázi dusičnanů je jedním z nejsnazších způsobů snížení ztrát amoniaku z hnojiv a plné všeobecné zavedení by mohlo okamžitě snížit evropské emise amoniaku o 10 %.

Proč na emisích amoniaku tolik záleží

 

 

Jak mohou hnojiva založená na dusičnanech snížit emisní profil vaší farmy

  • Nízké ztráty volatilizací. U hnojiv založených na dusičnanech dochází, na základě emisních faktorů EMEP, u většiny farem k o 90 % nižším ztrátám amoniaku než u močoviny.
  • Spolehlivé řešení. LAV pedstavuje robustní řešení k minimalizaci emisí amoniaku bez ohledu na převládající povětrnostní podmínky.

 


Mohlo by vás také zajímat:

Zkontrolujte si jak efektivně využíváte dusík

Naše kalkulačka efektivity využití dusíku odhadne jak si stojí vaše farma a navrhne vám možná zlepšení.

Zkontrolujte si svoje skóre >

Yara řešení na bázi dusičnanů