YaraVita ZINTRAC 700

YaraVita Zintrac 700 je vysoce koncentrovaná formulovaná suspenze zinku obsahující 8-10x více zinku než běžné kapalné cheláty zinku a 3-4x více než kapalná hnojiva se zinkem na bázi síranu nebo dusičnanu..

Kapalná formulace usnadňuje dávkování, rozpuštění a míchání hnojiva v postřikovací nádrži spolu se zachováním co nejvyššího možného obsahu živin.

Hnojovo je speciálně formulované tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost pro rostliny. To pomáhá zajistit to, že aplikace nezpůsobí žádné poškození rostlin, které by mohlo znamenat snížrení tržní hodnoty produkce.

Čistota použitých surovin vybraných pro výrobu tohoto hnojiva garantuje jeho bezpečnost při aplikaci na rostliny a zajišťuje, že sklizená produkce nebude odmítnuta v žádném stupni v rámci dodavatelského řetězce.

Kontrolovaná velikost částic poskytuje rychlý příjem živin a zároveň dlouhotrvající ůčinek. To omezuje potřebu opakování aplikace při úspoře času a nákladů.

Široká mísitelnost umožňuje snadnou společnou aplikaci těchto hnojiv s jinými agrochemikáliemi při současné úspoře času a nákladů. Stejně tak důležitá je i možnost volného přístupu k informaci Tankmix online na webu nebo přes chytré telefony, která umožňuje rychlé a snadné ověření, zda-li je možné produkty spolu aplikovat.

Produktové a bezpečnostní informace

Doporučení pro aplikaci

Doporučení pro jednotlivé plodiny

Mrkev

Mrkev, karotka: 1 l/ha při výšce porostu 15 cm. V případě silnému nedostatku, opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha.

Obiloviny

Obiloviny: 0,5-1 l/ha od fáze 2 listů do objevení 1. kolénka (Zadok G.S 12 až 31). V případě výraznějšího deficitu opakujte aplikaci 1-2x v 10 až 14 denních intervalech. Dávka vody: 50 až 200 l/ha. U ozimů je velmi výhodná aplikace pred zimní dormancí.

Jedle

Conifers: 2 applications of 1 l/ha once there is new season leaf production and again in early autumn. Water rate: 500 to 1000 l/ha.

Broskve

Peach: 1 to 2 l/ha applied at winter bud and again at pink/white bud. Apply 1 to 2 l/ha after harvest but before leaf senescence. Water rate: 500 to 1000 l/ha.

Hrušky

Pears: 1 to 2 l/ha at bud burst, and at the end of flowering. Avoid treatment during flowering. A further application of 1 to 2 l/ha should be made after harvest but before leaf senescence. Water rate: 200 to 1000 l/ha. For varieties sensitive to russeting, delay first application until six weeks after flowering

Papriky

Paprika (polní kultura): 1 l/ha od fáze 4-6 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10-14 dnech. POZNÁMKA: Ukončete aplikace nejpozději měsíc před sklizni. Dávka vody: 200-500 l/ha.

Mák

Mák: 0,3 - 0,5 l/ha ve fázi od 6 - 8 pravých listů. Dávka vody: 50 až 200 l/ha.