Účinnost využití vody se zvyšuje se správnou výživou ‒ plodiny rychle pokryjí holou půdu a ztráta vody odpařováním se tak snižuje. Zárukou, že se zavlažování projeví růstem a maximálním výnosem, je dostatečné množství dusíku.

Někdo by si mohl myslet, že intenzivní zemědělství vyžaduje více vody a při úsporném farmaření jí je zapotřebí méně. Jenže ono je to přesně naopak. Potřeba vody na jednotkové množství úrody ve skutečnosti s vyššími výnosy klesá.

Množství vody při zavlažování se rok od roku mění, použitím hnojiv na bázi dusičnanu zajistíte optimální výnos za všech okolností.

Decrease water use by 40%

 

Nejlepší volba pro suché půdy

Sucho klade na vás i vaše rostliny značné nároky, použití hnojiva na bázi dusičnanů je ovšem zárukou vyššího výnosu. Odpovídající dusíkatá výživa znamená nižší ztráty, vyšší mobilitu v půdě, lepší růst kořenů a účinnější využití vody v suchém prostředí..

CAN peforms better in dry soils image 

Doufáte, že bude pršet? Využítí živin za sucha je při použití dusičnanu amonného lepší.

Effect of N form and water supply on wheat yield

Nástroje přesného zemědělství pro management vody

Používáte-li na farmě zavlažovací systém, hodně záleží na kvalitě senzorů a měřicí technologie ‒ kvalitní výbava šetří náklady a přináší nejlepší výsledky. Společnost Yara provozuje rozsáhlý program výzkumu a vývoje, jehož cílem je optimalizovat výživu tak, aby se rostliny co nejlépe vyrovnaly s obtížnými podmínkami za sucha. Naše technologie shromažďuje data v reálném čase, takže můžete účinek zavlažování optimalizovat.

Průzkumy ukazují, že účinnost využití vody lze maximalizovat pomocí fertigace. Společnost Yara připravila rady a tipy pro fertigaci týkající se různých plodin a regionů, kde je zapotřebí regulovat přísun vody a živin.


Mohlo by vás také zajímat:

Zkontrolujte si jak efektivně využíváte dusík

Naše kalkulačka efektivity využití dusíku odhadne jak si stojí vaše farma a navrhne vám možná zlepšení.

Zkontrolujte si svoje skóre >

Yara řešení na bázi dusičnanů