Jako zemědělci jste spjatí s půdou více než mnozí jiní. A máte také větší možnosti dělat změny, které výrazně prospějí klimatu.

Jedním z hlavních způsobů, jak farma přispívá k emisím skleníkových plynů, je použití umělých hnojiv. Chcete-li dopad vaší farmy na změnu klimatu omezit, existuje jednoduché řešení ‒ přechod na dusíkatá hnojiva..

Společnost Yara se výživou rostlin odborně zabývá více než sto let. Odborné vědomosti doplňujeme rozsáhlým výzkumem a vývojem a nabízíme komplexní řešení pro hospodářství. Naše hnojiva a nástroje přesného zemědělství vám pomohou zmenšit uhlíkovou stopu vaší farmy na minimum.

 

Jak změřit uhlíkovou stopu farmy

Abychom pochopili celkový dopad hnojiv na životní prostředí, musíme provést analýzu celého jejich životního cyklu, která měří emise a míru absorpce skleníkových plynů v každém stadiu výroby a využití daného hnojiva. Tím zjistíte konkrétní uhlíkovou stopu a dozvíte se, jak ji minimalizovat..

Při výrobě, dopravě i využití hnojiv dochází k emisím skleníkových plynů, mezi něž patří oxid uhličitý (CO2) a oxid dusný (N2O).

Carbon life cycle of nitrogen fertilizer

 

4 způsoby, jak minimalizovat emise uhlíku

  • Používejte dusičnan amonný od výrobců využívajících nejčistší a nejúčinnější výrobní technologie
  • Zajistěte rostlinám vyváženou výživu pomocí účinných nástrojů pro optimální dávku dusíku
  • Optimalizujte hnojení – tím lze zvýšit využití CO2 rostlinami a posílit jejich růst
  • Zvýšením výnosu s použitím účinných dusíkatých hnojiv snižíte nutnost kultivace nové půdy

 Yara has reduced carbon footprint in production of fertilizer by 40%

 

Společnost Yara usiluje o snížení své uhlíkové stopy

  • Společnost Yara snížila uhlíkovou stopu své produkce dusíkatých hnojiv až o 40 %. Zvýšení účinnosti dusíku při použití hnojiv tuto hodnotu ještě dále sníží
  • Společnost Yara vyvíjí pokročilou technologii využívanou během výroby hnojiv, díky níž se emise N2O sníží až o 90 %. O tuto technologii jsme se podělili s dalšími firmami v oboru a nyní je součástí souboru nejlepších současných technologií (BAT) pro výrobu hnojiv podle definice Evropské unie
  • Průměrné emise z použití ledkového hnojiva činí 5,1 kg ekvivalentu CO2 na kilogram N [7]. Příčinou jsou ztráty N2O způsobené denitrifikací a volatilizací půdy. N2O má výrazný dopad na životní prostředí a jeho ztráty jsou tak důležitým faktorem..

90% less N2O  

Yara's commitment to reducing carbon emissions


Mohlo by vás také zajímat:

Yara řešení na bázi dusičnanů