Rozmary počasí, ceny plodin a vstupů, škůdci a choroby jsou jen některá z mnoha rizik, která po generace nedávají zemědělcům v noci spát. 

A v dnešní době jsou to pro vaše hospodářství také globální rizika: kolísání cen, dostupnost zdrojů, geopolitika a možná to největší ze všech – změna klimatu.

S rostoucím rizikem a nejistotou v zemědělství existuje jeden způsob, jak zvýšit produkci vaší úrody, a tím je optimalizace výkonnosti a účinnosti pomocí řešení založených na dusičnanech.

Na základě našich znalostí o zemědělství a přímé spolupráci se zemědělci jsme vybrali 5 rizik.

Neponechávejte svůj zisk na náhodě

Potřeba dusíku se u rostlin může lišit, a to dokonce i na stejném poli. Použití stejného množství dusíku každý rok je neefektivní, pokud jde o náklady, výnos plodiny a kvalitu. Yara nabízí digitální nástroje, které vám pomohou změřit stav dusíku ve vaší rostlině a odstranit tak z vašeho plánu hnojení odhady. Údaje pořízené přístroji Yara zajistí, aby aplikační dávky byly přesné a splňovaly specifické potřeby vašich plodin.

V obsahu bílkovin, kvalitě úrody a výnosech se nemůžete spoléhat na náhodu. Mnoho studií ukazuje, že ve srovnání s močovinovými hnojivy nabízejí hnojiva na bázi dusičnanů vynikající výsledky, a pokud se produkty na bázi dusičnanů používají ve spojení s digitálními nástroji Yara, můžete dosáhnout vyššího obsahu bílkovin a výnosů, což ve finále znamená vyšší zisk.

Remove the guesswork


Mohlo by vás také zajímat:

Zkontrolujte si jak efektivně využíváte dusík

Naše kalkulačka efektivity využití dusíku odhadne jak si stojí vaše farma a navrhne vám možná zlepšení.

Zkontrolujte si svoje skóre >

Yara řešení na bázi dusičnanů