Mají-li se k rostlinám dostat všechny potřebné živiny, je zapotřebí zajistit efektivní rozmetávání hnojiv. Jeho základním předpokladem je správné nastavení rozmetadla. Kromě toho lze doporučit tři osvědčené postupy, které účinnému rozmetávání napomáhají.

 

1. Pozor na poléhání

Dusík pomáhá rostlinám v růstu a hraje významnou roli pro výnos. Ale pozor: nerovnoměrné rozmetání hnojiva způsobuje, že se na některá místa dostane dusíku příliš mnoho a jinam naopak příliš málo. Přebytek dusíku má za následek vysoké a tenké stonky, příliš slabé, aby se samy udržely ve vzpřímené poloze. Tomuto jevu říkáme poléhání. Polehlé rostliny se obtížně sklízejí a vedou ke sníženým výnosům, protože část zrn nelze sklidit. Nerovnoměrné rozmetání dusíkatého hnojiva způsobuje nerovnoměrný růst. Přitom to není nezbytné a stojí to spoustu peněz, proto je lepší se tomuto problému vyhnout.

 

2. Problém s nerovnoměrným obsahem bílkovin

Mezi důsledky nerovnoměrného rozmetání, kterých si snadno všimnete, patří poléhání a pruhy v poli. Hrozí ovšem i další problémy, které se projeví až po sklizni. Jedním z nich, jemuž se rozhodně doporučuje předcházet, je nerovnoměrný obsah bílkovin v rostlinách. V jeho důsledku se může snížit průměrná hodnota celé sklizně, takže produkce nesplní oborové požadavky na kvalitu. Opět jde o zbytečný a nákladný problém, jemuž je dobré předcházet.

 

3. Plýtvání hnojivem

Pokud se nepodaří hnojivo dopravit ve správný čas na správné místo, dochází k plýtvání. To znamená zvýšené náklady na samotné hnojivo, ale také ohrožení výnosu ‒ mezi možné důsledky patří ztráta výnosu, nerovnoměrný růst, zpomalení sklizně, zvýšené riziko poléhání a nerovnoměrný obsah bílkovin. Čas strávený nastavením správného rozmetání často představuje vůbec nejcennější chvíle v celém pěstitelském procesu..

Effect of poor fertilizer spreading on revenue

O kolik peněz přijdete při nesprávné kalibraci rozmetadla?

Podle simulací a polních pokusů společnosti Yara činí průměrné zlepšení výnosu 3,0 % při porovnání kovariance 10 % s kovariancí 34 %. Axel Link, vedoucí vědeckého týmu ve výzkumném centru Hanninghof společnosti Yara, vytvořil model sloužící k určení možných ztrát na hektar u míst s dostatečnou i nedostatečnou reakcí na dusík.

„Správné a přesné rozmetání hnojiva může přinést 20‒100 liber z hektaru navíc čistě díky vyššímu výnosu, záleží na reakci na dusík na konkrétním místě,“ vysvětluje Miles Harriman, vrchní agronom společnosti Yara pro Evropu.

Více informací ke správnému rozmetání hnojiv


Mohlo by vás také zajímat:

Zkontrolujte si jak efektivně využíváte dusík

Naše kalkulačka efektivity využití dusíku odhadne jak si stojí vaše farma a navrhne vám možná zlepšení.

Zkontrolujte si svoje skóre >

Yara řešení na bázi dusičnanů